Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Viltövervakningsansvarige Johan Frost, jägareförbundets ordförande Ulf Berg samt jaktvårdskonsulenten Hanne Kringstad. Trion ger nu sin syn på en kraftigt minskad älgstam.
Foto: Sonny Jonasson

Jägare höjer rösten om hotad älgstam

DALARNA. Älgen riskerar att rödlistas. Länets jägareförbund ger nu sin syn på problematiken kring det hela. Man konstaterar det egna ansvaret, men menar också att storskogsbolagen driver på för en hög avskjutning. – När det blir tal om att älgen ska rödlistas så är det något som gått snett, säger Ulf Berg som är ordförande i Jägareförbundet Dalarna.

Älgstammen i Dalarna uppvisar en sjunkande population.
En trend som ger vid hand att avskjutningsmålen minskar och att jägareförbundet uppmanar till förändring.
Därför eftersträvas bra balans i fråga om ålder på älgarna som får skjutas.

Hanne Kringstad, jaktvårdskonsulent i Svenska Jägareförbundet:
– Vi ska sträva mot 50 procent kalvar och 50 procent vuxna älgar. Det handlar inte om att skjuta fler kalvar utan det handlar om en betydande balans för både älgstammens och jägarnas del.
Hon utvecklar:
– Målet är att säkerställa älgstammens tillväxt och att bedriva en långsiktigt hållbar jakt.

Johan Frost, viltövervakningsansvarig i länets jägareförbund, menar att de stora skogsbolagens roll i dilemmat är väsentlig.
Framför allt via Älgbetesinventeringen (Äbin) – en metod nyttjad för att mäta viltskador i ungskog.
– Det är givetvis bra att inventera och bevaka betesskador, men inte på den här nivån, säger Johan Frost.
Han fortsätter:
– Vi tycker att storskogsbolagen driver på det här med betesskadorna för hårt.
– 2019 började de driva på för att stammen måste skjutas ned, men vi anser oss ha forskarrapporter och facit på att så inte är fallet. Upplever dock att det nästan finns en faktaresistens kring detta hos skogsbolagen.

Älgstammen i bland annat Dalarna har minskat de senaste åren. Foto: Dreamstime

I sammanhanget nämns också hur man som markägare kan hantera och röja sin skog rörande tillgång på foder.
Ulf Berg påtalar fler faktorer som utgör förbättringsområden i den stora frågan kring älgjakten.
Bättre utbildning och dialog berörda parter emellan är ett par av dem.
– Där har vi brustit. För några år sedan gjorde vi ett utspel via “Rädda älgen”, vilket var ett välmenat initiativ. Men det gjordes inte på rätt sätt och vi nådde inte ut till så många, det var nästintill ett fiasko.

Berg framhåller dock att man nu vet bättre.
– Nu är mycket kring älgstammen på väg åt fel håll, och vi vet vår del i detta. Vi är inte oskyldiga, men vi har rannsakat oss själva och lärt av misstagen.
Han avslutar:
– Klart det är bra att skogen växer, men det finns även många andra värden att ta i beaktning. När de driver på så här med betesskadorna kör de över landsbygdsbefolkning.
– Släng inte Äbin överbord helt, men titta på alla parametrar och använd det klokt, säger Ulf Berg.

Kommande helg inleds älgjakten på vissa håll i länet. Foto: Dreamstime

Älgjakten i Dalarna 2023
• Datum: Bingsjö, Bjursås, Malungs Västra, Malungs Östra Venjan, Noppikoski, Siljansringen, Särna-Idre samt Älvdalens älgförvaltningsområden: 1–23 september samt 8 oktober 2023–31 januari 2024
• Övriga älgförvaltningsområden: 8 oktober 2023–31 januari 2024
• Oregistrerat område (endast kalv tillåten): 1–5 september
• Inför årets älgjakt har avskjutningsmålen minskats till knappt 4 300 jämfört med drygt 6 100 i fjol
(Källa: Svensk Jakt/Newsworthy)

[YouPlaySinglePlayer video="2337,1874,278926" floating="3" ap mute pl=988 nt=30]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!