Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Arbetsmarknadshandläggare Sara Sparring, Annika Runvik Stenkvist och Henrik Skymning kommer alla tre att jobba på Insteget.
Foto: Veronica Rigtorp

Instegets nya verksamhet för kommunen är invigt

BORLÄNGE. Borlänge kommun har startat en ny verksamhet så kallat ”Insteget” 1 november. Insteget hade invigning den 19 november vid Arbetsmarknadsenhetens lokaler i Åselby.

Det hela firades med tal av Peter Östlund, biträdande enhetschef för Insteget och av Per Helin, förbunds chef Finsam. Därefter blev det presentation av arbetsmarknadshandläggarna Henrik Skymning, Annika Runvik-Stenkvist och Sara Sparring som ska jobba på enheten, innan Östlund klippte det rödvita bandet och bjöd in gästerna till tårtkalas i köket.
– Köket är fantastiskt, för här kan de ha samtal och gruppaktiviteter helt efter individens behov, förklarade Linda Bergnér, projektledare för Insteget, och fortsatte:
– Se, hjälpa och stötta är viktigt. För att sedan en stegförflyttning ska kunna ske. Det gäller att hitta deras mål, därför är det viktigt att utgå från individen.
Ett 40-tal deltagare kommer Insteget att ta emot.

Biträdande enhetschef för Insteget höjer saxen och med ett klipp är verksamheten invigt. I bakgrunden ses från vänster Linda Bergnér, projektledare för Insteget, de tre arbetsmarknadshandläggarna Henrik Skymning, Annika Runvik-Stenström och Sara Sparring samt Per Helin förbundschef Finsam.

Insteget är en verksamhet som finansieras av Finsam-förbundet och Arbetsmarknadsenheten har verksamheten i sin organisation. Målet och syftet med Insteget är att ge utökad stöd för att individer som står långt från arbetsmarknaden med målet att den enskilde skall förbättra sina möjligheter till egen försörjning.
Instegets målgrupp är personer boende i Borlänge, som är sjukskrivna och/eller arbetslösa. De saknar egen försörjning och/eller har varit beroende av ersättning från försörjande myndigheter för sitt uppehälle under längre tid. De har psykosocial eller annan komplex problematik och är i behov av samordnat stöd från flera olika myndigheter.

Biträdande enhetschef för Insteget höjer saxen och med ett klipp är verksamheten invigt. I bakgrunden ses från vänster Linda Bergnér, projektledare för Insteget, de tre arbetsmarknadshandläggarna Henrik Skymning, Annika Runvik-Stenström och Sara Sparring samt Per Helin förbundschef Finsam.

Insteget har tre handläggare och arbetar med lösningsfokuserat arbetssättet med utgångspunkt i arbetet med den enskilde.
Individen ska vilja göra en förändring och en handlingsplan upprättas kontinuerligt med individens mål och delmål.
Insteget innehåller aktiviteter som syftar till att skapa trygghet och socialt sammanhang utifrån aktiviteter som till exempel rutinskapande, friskvård, gruppaktivitet och arbetsträning.
Insteget har kontakt med Försörjningsstöd, Försäkringskassan och Region Dalarna, med syftet är att samordna stöd till individens behov.

Henrik Skymning visar Instegets lokaler för Sara Karlsson och Åsa Lindbäck.
Instegets fina lokaler vid arbetsmaknadsenhetern i Åselby.
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!