Under våren ska även den sista delen av kyrkogårdsmuren i Torsång renoveras. Experterna hoppas att de gamla stenarna ska räcka.
Foto: Claes Haglöf

Hela kyrkomuren får ett lyft

TORSÅNG. Snart kommer hela kyrkomuren i Torsång att bli lika fin som när den en gång byggdes – om de ursprungliga stenarna räcker. – Annars bör vi helst hitta stenar lokalt, säger antikvarien Ulrika Jansson.

Stora delar av kyrkogårdsmuren vid Torsångs kyrka har mycket gamla anor.
– De är troligen medeltida och samtida med kyrkan, säger Ulrika Jansson som är antikvarie på Länsstyrelsen Dalarna.
Nuvarande Torsångs kyrka byggdes under första hälften av 1300-talet och är den äldsta kyrkan i Dalarna.
Men muren har varit i dåligt skick och Stora Tuna och Torsångs pastorat har tidigare fått tillstånd att renovering stora delar av den. En sektion bedömdes vara i så gott skick att den inte behövde renoveras.
– Den hade lagts om med betongbruk under 1950-talet, förklarar Ulrika Jansson.

Men under arbets gång har det visat sig att även den behöver renoveras, något som pastoratet nu fått tillstånd att göra med hjälp av Dalarnas museum.
Arbetet är komplicerat och troligen kommer det att behövas ny sten till muren.
– Det finns lite som blivit över av de tidigare sektionerna som vi hoppas ska räcka till den återstående sträckan.

Vad händer annars?
– Det kan bli problematiskt att få tag på nya stenar. När de byggde muren så plockade de stenar så nära kyrkan som möjligt. Det vill vi i så fall göra nu också.
När räknar ni med att muren ska vara klar?
– Under våren, säger Ulrika Jansson.

Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS