Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Faluns militära framtid och en eventuell återetablering av Dalregementet stod på agendan när Niklas Karlsson (S), vice ordförande i riksdagens försvarsutskott, besökte Falun och partikollegor samt major Ulf Titz.. Från vänster Niklas Karlsson, Ulf Titz, Jonas Lennerthson, Kent Blomqvist, Maria Lönn och riksdagsledamot Roza Güclü Hedin.
Foto: Sonny Jonasson

“Har en militär organisation med luft under vingarna”

FALUN Falu kommun går i fronten för framtidens Dalregemente. Ett regemente som är redo. – Vi har en militär organisation med luft under vingarna, betonar den rutinerade majoren Ulf Titz.

Niklas Karlsson, vice ordförande i riksdagens försvarsutskott, besökte Falun och fick en djupare insikt i vad som varit, det som är och hur det kan bli.

Faluns politiska krafter och Dalregementsgruppen är enade – staden äger styrka att redan nu kunna påbörja nästa kapitel i historien om Faluns position i totalförsvaret. I och med regeringens beslut att önska utbilda 8 000 soldater om året är frågan nu synnerligen högaktuell.
Falun uppges av tunga politiska likväl som militära namn vara lämplig för uppgiften att axla en del av denna framtidssatsning.
Jonas Lennerthson (S), oppositionsråd i kommunen, understryker de fina förutsättningar som 023-området förfogar över.
– Vi har gemensamt över partipolitiska linjer tagit fram ett gediget material som visar Faluns många möjligheter för ett återetablerande av Dalregementet.
– Det geografiska läget är bra ur militär synpunkt, här finns skjutfält och övningsområden, en bra infrastruktur och dessutom hundraårig historia av att bedriva militär verksamhet.

Han utvecklar gällande Faluns nuvarande kapacitet. Denna bedöms ha vad som krävs i form av bland annat vägar, elektricitet, vatten och IT för att kunna uppfylla potentiella krav kopplade till en mer framskjuten plats på försvarskartan.
– Det har som sagt utförts militär verksamhet här i över hundra år, och vår övertygelse är att man kan göra det i minst hundra år till, resumerar Lennerthson i samspel med partikollegan tillika riksdagsledamoten Roza Güclü Hedin.
Niklas Karlsson (S), vice ordförande i riksdagens försvarsutskott, närvarar vid Dalregementsgruppens högkvarter och ges tillfälle att absorbera såväl stoff som struktur och platsens natur.

Karlsson yttrar spörsmål rörande skjutfältet vid Myckelmyra/Finnbo – har det i likhet med vissa andra skjutfält i Sverige ifrågasatts till följd av att landet så att säga gått in i en ny tid utan uppenbara krigshot?
Ulf Titz, major med mångårig militär erfarenhet, agerar lots i ämnet.
– Falun är i sammanhanget lite av ett undantag. Verksamheten här har aldrig försvunnit helt, och vi har därför inte samma problem.
– Vårt miljötillstånd är detsamma som tidigare, vilket tillåter 300 skjutdagar om året varav 100 av dessa med skarp ammunition, förklarar Ulf.
En i dessa termer attraktionskraft som beskrivs kunna utvecklas ytterligare, och som även verifieras av att man vecka nio får besök av militära enheter från Skövde som planerar skjutövningar med stridsvagn. Att Falun har förhållandevis nära till Älvdalen och det jättelika Trängslet uppges också som betydelsefullt.

Ulf framhåller att sans och balans är honnörsord när bilden av Falun ska målas, men att han i paritet med politiken ser mängder av muskler, kunnande och kapacitet på kontot för att återetablera Dalregementet.
– Det står i ärlighetens namn folk på kö för att arbeta här, och det beror delvis på regementet men minst lika mycket på att man har en vilja att söka sig till Dalarna, det finns en historik här som i dessa sammanhang kan liknas vid att komma hem.
– Falu kommun är villig att satsa och jag skulle med tillgång till lokalerna uppe på Högbo utan problem kunna öka kapaciteten från dagens antal om 48 rekryter till cirka 200, framhåller Ulf.
De många positiva aspekterna skapar en helfigur av Falun som en kandidat i framkant för att ges klartecken och resurser att skapa ett regemente för blågul försvarsframtid. Andra orter som av regeringen skärskådas på liknande manér är bland annat Östersund och konstellationen Härnösand/Sollefteå.
Major Ulf Titz:
– Om jag jämför med våra systergrupper inom det militära så har Falun många fördelar. Vi har det väldigt förspänt sett till infrastrukturen. För att växa behövs givetvis mer resurser, men att köra i gång på dagens nivå är vi redo att göra nu, utan startsträcka.

Den aktiva hemvärnsstyrkan känd som Dalabataljonen samlar 800 själar. Och till Dalregementsgruppen – en utbildningsgrupp och snart också militärregiongrupp – är 30 militärer och civila dagligen verksamma i försvarets färger. Skjutfältsavdelning, servicepunkt och fortifikationsavdelning ingår i ett kamouflagepräglat helhetstänk.
Övning, träning, logistik, rekrytering är delar i att uppnå krigsduglighet.
– Jag behöver bara få mandat att sätta i gång, vi har inga som helst problem att bygga organisation, understryker Ulf.

Vad händer härnäst, Niklas Karlsson, vice ordförande i försvarsutskottet?
– I början av hösten presenterar regeringen inriktningsrapporten för de kommande fem åren och med inriktning mot 2030.
– I Försvarsberedningens rapport finns som sagt ett mål på 8 000 rekryter årligen. Falun är en av de tänkbara städerna om beslut fattas att återetablera regementen. Det hela handlar också om ekonomisk tillväxt samt säkerhetspolitiska och försvarsmaktsskäl, säger Niklas Karlsson, som efter sammanträdet även fick en guidad tur på regementsområdet och skjutfältet.
Den 13 februari åker Falupolitiker till Stockholm för att medverka vid försvarsutskottets sammanträde i riksdagen och via Dalabänken framhäva Dalregementets styrkor.

[YouPlayPlaylistPlayer video="2847" floating="3" ap mute pl=764 nt=10]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!