I sommar genomför Trafikverket vårdande vägarbeten på totalt 28 slitna sträckor i Dalarnas vägnät. Däribland flertalet i och omkring Falun.
Foto: Sonny Jonasson

Här blir det arbete på sommarvägar

DALARNA. Trafikverket drar nu igång sommarens beläggningsarbeten. Totalt 19 mil väg på 28 olika vägsträckor i Dalarna ska förbättras. Vägar underhålls ständigt för att resor ska bli säkra och för att alla ska komma fram som planerat.

Nu ska 28 slitna sträckor i Dalarnas vägnät få ny beläggning under sommaren. Det innebär att den gamla asfalten byts ut mot ny för att säkerställa att vägen blir trygg, komfortabel och säker att köra på.
För vissa vägar har det länge funnits ett behov och flera vägar är särskilt viktiga för tunga transporter och pendlare.
– Det finns ett stort behov av underhåll på våra vägar. Det känns alltid roligt när vi kan utföra arbeten som kommer att göra skillnad, säger Erik Stigsmark, projektledare på Trafikverket, i ett pressmeddelande.

Det flesta arbetena kommer att utföras under juni, juli och augusti.
– Kör försiktigt och sänk hastigheten vid vägarbetsplatser – alla ska komma hem från jobbet, säger Erik Stigsmark.
På Trafikverkets webbsida kan du hålla dig uppdaterad inför och under en resa på vägarna.
Det är svårt att i förväg veta exakt när vägarbetena ska utföras. Det beror till exempel på vädret och att arbetena måste prioriteras om på grund av oförutsedda händelser.

Aktuella beläggningsarbeten
Under tiden arbetena pågår leds trafik förbi arbetsplatserna med hjälp av lots och/eller trafikljus. Lots innebär att du kör efter en följebil
Arbetena varierar tidsmässigt under nedan angivna perioder
Tiderna kan komma att ändras, bland annat på grund av väderförhållanden

Följande vägar berörs

Väg 830 Ornäs–väg 293
Åtgärd: Ny heltäckande beläggning läggs på befintlig yta
Längd: 8,7 km

Arbetsperiod: Arbete utförs mellan den 2 maj och 30 september

Väg 883 Österbyn
Åtgärd: Ny heltäckande beläggning ska läggas på infräst nytt stenmaterial
Längd: 3,5 km
Arbetsperiod: Arbete utförs vecka 22-23.

Väg 899 Skovägen (Bjursås)
Åtgärd: Ny heltäckande beläggning ska läggas
Längd: 1,4 km
Arbetsperiod: Arbete utförs vecka 23

Väg 913 Grycksbo
Åtgärd: Ny heltäckande beläggning ska läggas
Längd: 1,0 km
Arbetsperiod: Arbete utförs vecka 23 och vecka 28

Vägar som ska ytbehandlas
Väg 881 Hillersboda
Åtgärd: Lägger ut nytt slitlager direkt ovanpå befintlig beläggning
Längd: 3,2 km

Arbetsperiod: Arbete utförs vecka 21

Väg 893 Grycksbo–Lustebo
Åtgärd: Lägger ut nytt slitlager direkt ovanpå befintlig beläggning
Längd: 3,2 km
Arbetsperiod: Arbete utförs vecka 21

Källa: Trafikverket.

Facebook

Populärt på webben

Reporter

Snabblänkar

ANNONS

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS