Mats Carlsson, affärsområdeschef och Tony Björk, vd och delägare, visar den fastighet på regementsområdet som JeWe Psykiatri & Hälsovård har sin verksamhet. Inom ramen för detta finns BUP med tjänster i hela Dalarna. De erbjuder noll kö till bup.
Mats Carlsson, affärsområdeschef och Tony Björk, vd och delägare, visar den fastighet på regementsområdet som JeWe Psykiatri & Hälsovård har sin verksamhet. Inom ramen för detta finns bup med tjänster i hela Dalarna. De erbjuder noll kö till BUP.
Foto: Anders Hansson

Här är det noll kö till psykiatrin för unga

FALUN/BORLÄNGE. Region Dalarna har länge haft långa köer till bup. Samtidigt är det ingen väntetid till bup-mottagningen på JeWe Barn- och ungdomspsykiatri, som har ett upptagningsområde i Falun, Borlänge och övriga Dalarna. – Vi ska inte ha någon kö! Här sker en första återkoppling inom en till tre dagar, första besöket inom en till två veckor och sen utredning och behandling inom en månad, säger vd:n och delägaren Tony Björk.

Ett av de stora samhällsproblemen är en ökande psykisk ohälsa bland barn och ungdomar. Det har resulterat i ett stort tryck på bup, barn- och ungdomspsykiatrin, inom Region Dalarna. Samtidigt finns, inom länet, flera privata aktörer inom det här området.
Dessa verksamheter blev möjliga efter en intensiv politisk debatt om det skulle finnas privata vårdval för barn- och ungdomspsykiatrin i Dalarna.
Det faktum att Dalarna infört vårdval inom bup har inneburit att det nu finns privata företag som JeWe Barn- och ungdomspsykiatri, Capio, Psykiatripartners och Kiron Care.
Nu påverkas också köerna till bup. Familjer berättar att de fått vänta tre månader, ibland betydligt längre, för att deras barn, ska få första kontakt med bup inom Region Dalarna och flera år för utredning och behandling.

JeWe Barn- och ungdomspsykiatri, som har mottagning i Falun och Borlänge, har ingen kö.
– Vår ambition är att snabbt kunna hjälpa dessa barn och ungdomar som mår dåligt. Vi har ingen kö. Vi ska ha köfri vård, säger Tony Björk, som är vd och delägare i företaget.
Han berättar om företagets riktlinjer:
Barnet och familjen ska få en återkoppling inom en till tre dagar efter första kontakten. Första besöket ska erbjudas inom en till två veckor efter återkopplingen.
Vården ska påbörjas inom 30 dagar exempelvis psykoterapi och utredning.
– Det är viktigt att barnen, ungdomarna och deras familjer snabbt känner ett stöd. Hittills har vi uppfyllt våra målsättningar. Ibland händer det att barnets föräldrar ringer på en måndag och får första tid på följande onsdag, säger Mats Carlsson, som är affärsområdeschef på JeWe Barn- och ungdomspsykiatri.

Mantrat för Mats Carlsson, affärsområdeschef och Tony Björk är snabb bup-hjälp till barn och ungdomar som mår dåligt.
Mantrat för Mats Carlsson, affärsområdeschef och Tony Björk är snabb BUP-hjälp till barn och ungdomar som mår dåligt. Foto: Anders Hansson

Han fortsätter:
– Bara att snabbt få en tid innebär en stor lättnad för både föräldrar och barn. Ibland blir det nästan tyst i luren när vi ringer snabbt tillbaka.
Tony Björk förvärvade JeWe Psykiatri & Hälsovård 2016. Då drev han ett HVB-hem och såg detta som en möjlighet att utveckla verksamhet. För fyra månader sedan grundade han dotterbolaget JeWe Barn- och ungdomspsykiatri. Under dessa fyra månader har företaget hjälpt 250 barn och ungdomar till mottagning och behandling.
Tony Björk säger att de skulle kunna ta emot ännu fler barn och ungdomar om information kunde nå ut till alla dem som står i kö till psykoterapi och utredning på regionens bup-mottagningar.
Tony Björk och Mats Carlsson är medvetna om att Region Dalarna inte kan rekommendera behövande till några enskilda privata aktörer.
– Det är rätt. Men man kan alltid upplysa om att det finns aktörer som har mindre köer, utan att nämna deras namn. Det är viktigt att hitta former för att snabbt och enkelt kunna styra över patienter. Här måste patienterna veta att de har ett vårdval, säger Mats Carlsson.

Hur kan ni ha noll kö till bup och tillräckligt med personal, samtidigt som Region Dalarna har utmaningar som köer och personalbrist?
– Vi jobbar på ett effektivare sätt. Vi tar hand om barnen och ungdomarna på ett sätt som vi är anställda för att göra, säger Mats Carlsson.
Tony Björk fortsätter:
– När det gäller medarbetarna har jag i flera år haft som målsättningen att alltid erbjuda en attraktiv arbetsplats. Jag vill att de ska ha det bra och trivas. Det bidrar till att många vill jobba här. Dessutom är det inget investmentbolag som äger oss, vilket gör att vi snabbt kan anpassa verksamheten till behovet.

Mantrat för Mats Carlsson, affärsområdeschef och Tony Björk är snabb bup-hjälp till barn och ungdomar som mår dåligt. Foto: Anders Hansson

JeWe barn- och ungdomspsykiatri
Upptagningsområde: Hela Dalarna
Har 24 medarbetare inom yrkesgrupper som psykologer, läkare, sjuksköterskor, psykoterapeuter och kuratorer.
Är dotterbolag till JeWe Psykiatri & Hälsovård, som har 70-tal anställda och en omsättning på 70 miljoner kronor.
JeWe Psykiatri & Hälsovård finns i Falun, Borlänge, Nässjö och Hasselfors.

Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS