När paviljongen renoveras kommer taket att bibehålla i sin ursprungliga gestaltning, säger Anne-Karin Grönvold.
Foto: Lisa Björklund

Här är de största byggprojekten i Ludvika just nu

LUDVIKA. Det kommer byggas så det knakar i Ludvika framöver. På Stora Hillänget väntas cirka 50 nya bostäder i en första etapp, och ovanför Gamla Knutsbo – nära 40 småhustomter samt uppåt 30 bostäder i flerbostadshus. – Det är ett ökat tryck på alla slags bostäder i och med de stora företagens utveckling, framför allt Hitachis, säger Anne-Karin Grönvold, verksamhetschef för planering på kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Som “Lokalt i” tidigare har berättat har byggföretaget Ekeblad Bostad beviljats ett tvåårigt markanvisningsavtal för att bygga bostadsrätter på Stora Hillänget, i östra delen av tätorten Ludvika.
Även ovanför Gamla Knutsbo planeras för ytterligare ett bostadsområde som kallas Övre Knutsbo.

– Det blir 30-40 småhustomter med villor och så blir det 20-30 bostäder i flerbostadshus. Visionen är en blandad bebyggelse med olika typer av bostäder och olika upplåtelseformer, säger Anne-Karin Grönvold.

Småhustomter och bostäder i flerbostadshus väntas i Övre Knutsbo. Foto: Ludvika kommun
Anledningen till att kommunen valt just det här området att bygga bostäder på, är för att det är populärt och har närhet till både kollektivtrafik och skolor.
– Vi ser det som en god idé att fortsätta att utveckla platsen. Samtidigt tittar vi på fler bostadsprojekt i kommunen, det är många som är på gång. Till exempel finns det ett markanvisningsavtal med Riksbyggen för bostäder på Laggarudden.
Exakt hur många bostäder som kommer att byggas de närmsta åren vet inte Anne-Karin Grönvold. Det beror på politikerna och hur mycket pengar de lägger i investeringsbudgeten kommande år.
– Vi tar fram planer och så får vi se i vilken takt som planerna går att verkställa.
Vid Folkets hus-parkeringen, i kvarteret Orren, och i det intilliggande kvarteret Svanen, kan det också bli bostäder.
– I Svanen pågår ett detaljplanearbete för att se om det kan utvecklas för bostäder. Och i kvarteret Orren, har vi markanvisningsavtal med en exploatör som tittar på möjligheten att utveckla bostadshus.
Kommer parkeringsplatserna i Ludvika att räcka till om det byggs bostäder där?
– Vi har gjort en parkeringsförstudie. Den säger att om vi bygger på en av de här stora parkeringarna så räcker antalet parkeringsplatser i stan, om vi samtidigt gör andra mindre åtgärder. Byggs det bostäder både i kvarteret Orren och i Svanen, då behöver vi andra parkeringslösningar. Vi tittar på om det är möjligt att bygga ett parkeringshus vid riksvägen, bakom konditoriet BK.
De två parkeringarna som ligger mellan riksvägen och Näringslivshuset på Storgatan kommer att byggas ihop. Det är framförallt den grusade parkeringen närmast Lidl som kommer förbättras. Foto: Lisa Björklund
Anne-Karin Grönvold berättar att kommunen också kommer att tillföra ett 30-tal nya parkeringsplatser i kvarteret Oxen, mitt emellan Näringslivshuset och riksvägen.
Den stora grus-parkeringen mitt emot Lidl ska byggas ihop med parkeringen mitt emot Näringslivshuset.
– Vi ska asfaltera, måla upp dem och fixa belysning. Syftet är att göra parkeringsplatserna mer tillgängliga och att skaffa fram fler parkeringsplatser i centrum.
Ombyggnaden av parkeringsplatserna kommer att ske i år.
Likaså kommer en ombyggnad av Stadsparken att göras. Där ska nya blommor, träd och bänkar anläggas.
– Vi ska se över gångstråk, planteringar och parkmöbler för att göra hela parken mer attraktiv och tillgänglig.
Foto: Lisa Björklund

Paviljongen som står i Stadsparken ska också få ett lyft. Den kommer att bli lite större samtidigt som den ska renoveras och tillgänglig-anpassas med en ramp. Renoveringen sker i samarbete med VBU:s bygg- och anläggningsprogram.
– Tanken är att vi i år ska rusta upp Stadsparken för att öka attraktiviteten och skapa en mer tillgänglig och attraktiv parkmiljö, avslutar Anne-Karin Grönvold.

[YouPlayPlaylistPlayer video="2847" floating="3" ap mute pl=764 nt=10]
Facebook

Populärt på webben

Reporter

Snabblänkar

ANNONS

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS