Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Håkan Wieck från Västbergslagens geologiska förening.
Foto: Lisa Björklund

Håkan föreläser om sällsynta jordartsmetaller: “Ett högaktuellt ämne”

LUDVIKA. Sällsynta jordartsmetaller har sällan diskuterats så mycket som under de senaste månaderna. Metallerna är viktiga för den gröna omställningen och tillverkningen av bland annat elbilar och vindsnurror. – De som finns i Sverige är Europas största fyndigheter. Med dem skulle vi kunna klara 30 procent av hela Europas behov, säger kemisten Håkan Wieck från Västbergslagens geologiska förening. Den 19 april håller han en föreläsning på Gammelgården i Ludvika.

De största fyndigheterna av sällsynta jordartsmetaller i Europa finns i Sverige, framför allt i Kiruna, men även i Norra Kärr utanför Gränna. Metallerna kallas REE (rare earth elements) och är egentligen inte så sällsynta. Det handlar om runt 16 grundämnen som är lika vanliga som exempelvis bly, koppar och zink – bara det, att de inte förekommer koncentrerat på samma sätt, utan är mer spridda i jordskorpan.
– Om man endast sökte efter de sällsynta jordartsmetallerna hade det inte varit lönt att bryta dem för de utgör bara cirka 0,21 procent av fyndigheten i Kiruna. Men när man bryter järnmalm, som man gör i Kiruna, får man en biprodukt som kallas apatit på köpet. I apatiten ingår de sällsynta jordartsmetallerna.

Nodymiumsten ingår i gruppen sällsynta jordartsmetaller och är världens starkaste magnetiska malm. Foto: Dreamstime

I Kiruna finns mer än en miljon ton REE i den nya fyndigheten, och i Norra Kärr har ett kanadensiskt företag upptäckt en halv miljon ton. I dag saknar Europa brytning av REE, men efterfrågan bedöms öka kraftigt i samband med den gröna omställningen.
– Efterfrågan på sällsynta jordartsmetaller till bland annat elbilar och vindkraftverk förväntas öka mer än fem gånger bara fram till 2030. I dag är Europa importberoende av dessa mineraler där Kina fullständigt dominerar marknaden.

I ett ordinärt vindkraftverk ingår det ungefär 190 kilo REE. Foto: Dreamstime

Kina behärskar 90 procent av världsmarknaden säger Håkan Wieck, som menar att dominansen kan användas som ett maktmedel mot Europa. Det anser även EU-kommissionen, som nyligen annonserade att man vill snabba på den gröna omställningen inom EU. Bland annat genom att sätta upp tydliga mål för en ökad utvinning av de metaller som anses särskilt viktiga, till exempel sällsynta jordartsmetaller.

Inomhusmetall för europium ingår i gruppen sällsynta jordartsmetaller. Foto: Dreamstime

– För att klara den gröna omställningen räknar man i framtiden med att producera allt fler magneter till vindkraftverken. De sällsynta jordartsmetallerna är en värdefull biprodukt som LKAB har fått fram. Det är ett nytt tänk om cirkulär framställning, vilket innebär att de tar vara på allt som går att ta vara på. I Kiruna beräknas brytningen av REE att komma i gång till 2027.

Finns de här metallerna i Dalarna också?
– Det finns relativt små fyndigheter i Dalarna, men det är inte värt att bryta dem. De finns i Grängesberg i sandmagasinen men man bryter inte längre där.

Håkan Wieck föreläser om sällsynta jordartsmetaller. Foto: Lisa Björklund

Den 19 april håller Håkan Wieck en föreläsning som handlar om REE:s egenskaper och dess användningsområden, men även om dess historik, framtida brytning samt om handelspolitik och prisutveckling.

Varför ska man gå på din föreläsning?
– Då får man reda på mycket om dessa ämnen som är så viktiga för den moderna tekniken. Man får en heltäckande bild. Sällsynta jordartsmetaller är ett högaktuellt ämne numera.

FAKTA REE
REE är sällsynta jordartsmetaller som nyligen upptäckts i jordskorpan i Kiruna. REE finns i apatit-järnmalmen.
REE ingår i tillverkningen av bland annat elbilar, vindkraft, mobiler och medicinsk laserbehandling.

De viktigaste sällsynta jordartsmetallerna
Neodym (Nd)
Europium (Eu)
Terbium (Tb)
Dysprosium (Dy)
Yttrium (Y)

Kemihistoria
Svenska vetenskapsmän har haft en viktig roll i att identifiera metallerna. Den mest kände är kemisten Jacob Berzelius, som tillsammans med Wilhelm Hisinger, upptäckte grundämnet cerium i början av 1800-talet. Förutom cerium fann Berzelius även grundämnena selen, kisel och torium. Jacob Berzelius viktigaste insats var införandet av kemiska beteckningar för alla grundämnen. För kemin har han haft ungefär samma betydelse som Carl von Linné haft för botaniken.

Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!