På Hagalund och Ringen bor 3 646 personer. Så många som 1 794 av dem är ensamstående. Det visar uppgifter från SCB som nyhetsbyrån Newsworthy har tittat närmare på.
Foto: Karin Diffner

Hagalund är stadsdelen med flest singlar

BORLÄNGE. Hagalund och Ringen har störst andel singlar i Borlänge. Flest hushåll med barn bor det i Skräddarbacken, Mats Knuts och Nygårdarna. Och i Forssa, Lergärdet och Bergslagsbyn har befolkningen minskat de senaste tio åren.

Nyhetsbyrån Newsworthy har med hjälp av uppgifter från SCB (Statistiska centralbyrån) gått igenom befolkningsutvecklingen i Borlänge det senaste decenniet. Den visar att kommunen ökat med fyra procent – från 50 023 personer i slutet av 2013 till 52 178 vid förra årsskiftet.
Men befolkningen växer inte överallt i kommunen. Medan området Bullermyren har ökat invånarantalet med 456 personer (+ 22 procent) har till exempel Forssa minskat sin befolkning med 109 invånare (- 6 procent). Lergärdet och Bergslagsbyn minskar med 123 personer (- 4 procent).
När det gäller hushåll med barn så “leder” Skräddarbacken, Mats Knuts och Nygårdarna. Där har nämligen 41 procent, 673 av hushållen, ett eller flera barn. Färst hushåll med barn finns i området Hagalund och Ringen – bara 11 procent eller 277 hushåll.
Å andra sidan är det gott om singlar på Hagalund och Ringen. Där finns hela 1 794 ensamhushåll (73 procent). Områdena med lägst andel ensamstående är Torsång, Sunnanö, Uvberget, Oberget och Ornäs. Där bor det 403 singlar (31 procent).

Tabell/Så här har befolkningen ändrats
Område 2013 2022 Förändring Förändring i procent
Bulllermyren 2 048 2 504 +456 +22 %
Södra Bullermyren-Norra Hagalund 1 747 1 974 +227 +13 %
Övre Tjärna 2 161 2 417 +256 +12 %
Skräddarbacken-Mats Knuts-Nygårdarna 3 622 4 043 +421 +12 %
Jakobsgårdarna-Paradiset-Nygårdsdalen 3 690 3 986 +296 +8 %
Tjärna Ängar 2 390 2 577 +187 +8 %
Torsång-Sunnanö-Uvberget-Fågelmyra-Oberget-Ornäs 3 005 3 219 +214 +7 %
Mjälga-Centrum 1 769 1 884 +115 +7 %
Östermalm 2 270 2 330 +60 +3 %
Gylle-Åselby-Färjegårdarna-Hytting 5 335 5 459 +124 +2 %
Repbäcken-Amsberg-Kvarnsveden 3 569 3 643 +74 +2 %
Kupolen-Norra Backa-Hagalund-Ringen 3 646 3 718 +72 +2 %
Romme 1 797 1 801 +4 ±0 %
Tolsbo-Strandbo-Sörbo-Repbäcken-Idkerberget-Halvarsgårdarna 3 336 3 294 −42 −1 %
Medväga-Hönsarvet-Domnarvet-Barkagärdet-Islingby-Nyckelby 4 358 4 281 −77 −2 %
Lergärdet-Bergslagsbyn 3 473 3 350 −123 −4 %
Forssa 1 807 1 698 −109 −6 %

[YouPlaySinglePlayer video="2847,1874,389607" floating="3" ap mute nt=30]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS