Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Sven och Görel Eldståhl Willén har bott i Resmoren i 15 år.
Foto: Lisa Björklund

Grannsämjan grusades av vindkraftsplanerna: ”Den är permanent förstörd”

SÖDERBÄRKE. På snirkliga vägar över backar och dalar, långt ut på landsbygden bor paret Willén. På sin gård har de hästar, hundar, höns, kaniner och katter. – Från en av hästhagarna går det att se Riddarhyttemasten nästan fyra mil över höjden, säger Görel Eldståhl Willén.

Det är hon som sköter om djuren på gården medan han arbetar som mjukvaru-utvecklare i Borlänge. På senhösten 2008 flyttade de till Resmoren, en och en halv kilometer nordost om Söderbärke. Syftet var att bo avskilt i ett eget hus.
– Jag är uppvuxen i småstäder men stad har aldrig varit min grej. Jag längtade ut på landet. Vi tittade på det här stället och hur det låg på kartan. När vi kom hit kände vi att det här är hemma, säger Görel Eldståhl Willén.

Under de 15 åren som paret nu bott i Resmoren har de bland annat renoverat badrummet, bytt ut kökspannan och skaffat ett nytt värmesystem. Näst på tur står köket, men i maj 2020 fick de veta att en vindkraftspark var på gång i närheten av deras hem, det närmsta kraftverket endast 800 meter från huset. Beskedet slog ner som en bomb.
– Vi har lagt ner mycket kärlek i det här huset och investerat all fritid i det sedan 2008, säger Sven Willén.

Planerna på att renovera köket har nu fått skjutas på framtiden. Anledningen är att paret inte längre beviljas lån från Handelsbanken eftersom deras fastighet riskerar att sjunka i pris. Enligt banken ”råder osäkerhet kring värdet på säkerheten för lånet”. De hänvisar till en värdering som Fastighetsbyrån gjort. I den står det att värdet på Willéns fastighet kommer att sjunka från 1 400 000 kronor till 700 000 kronor om vindkraftsplanerna på Styggtjärnsberget blir verklighet.
– Vi dras med räntor och amortering mot ett värde som inte finns längre. Vi har amorterat sedan 2009. Vi hade kommit ner på en belåningsgrad på 60 procent och nu, sedan husets värde sjunkit, har vi en belåningsgrad på 120 procent. Blir det här permanentat har banken rätt att säga upp lånen och vi måste finansiera med blancolån. Vi har inte valt att någon annan ska ta våra pengar. Vi har blivit av med pengar på grund av det som sker. I och med ett förlorat värde kan vi inte fortsätta att renovera huset.

Sven och Görel Eldståhl Willén.

I Resmoren är det sju fast boende och ytterligare runt sju deltidsboende enligt Sven Willén. När man bor på en avsides plats kan det vara skönt att ha god kontakt med sina grannar, men vindkraftsplanerna har varit en vattendelare. Sveaskog samt ett par privata fastighetsägare vill hyra ut sin mark till Hydro Rein/Eolus, företagen som planerar att anlägga vindkraft i området. Andra, som exempelvis paret Willén, är helt emot planerna.
– Vi flyttade hit för att vi ville bo avskilt. Blir det här verklighet blir vi kanske tvungna att flytta och börja om på noll – nu när vi är 60 år.

Enligt Görel och Sven Willén har hjälpsamheten och stämningen i byn och i grannbyarna försämrats i samband med vindkraftsplanerna.
– Grannsämjan har gått åt skogen. Den är permanent förstörd. Förut hjälpes vi åt och vi jagade tillsammans, men markägaren har släppt in det här. En granne gick ur jakten, det går inte att samarbeta med dem som så kapitalt gått bakom ryggen på oss.

Sedan 2020, när vindkraftsplanerna på Styggtjärnsberget blev aktuella, har Hydro Rein flyttat det närmsta vindkraftsverket, som från början var planerat att ligga 800 meter från Willéns hus, till att ligga 1,2 kilometer från Willéns fastighet. Men för paret gör de 400 meterna dock ingen skillnad.
– I dag är vindkraftverken 280 meter höga. Förut var de 100 meter. Har du åkt finlandsfärja någon gång. Ett vindkraftverk låter som motorljudet från en finlandsfärja hela tiden, det är skadligt för hälsan.

Har det skett några andra förändringar sedan 2020?
– Det är ingen jävla skillnad alls. Det är ett svart hål. Vi har ingen som helst hjälp från några myndigheter. Vi har informerat politiker och de säger nej tack vi litar på bolagen. Kommunen säger att det är länsstyrelsens ansvar och länsstyrelsen säger att de inte vet. Kommunen gömmer sig bakom det allmännas bästa. De skiter fullständigt i oss. Vi lever i ett limbo.

Har ni försökt driva en process mot Hydro Rein?
– Man har inget stöd. Praxis är att den som förlorar får betala rättegångskostnaderna för bägge parter. Det skulle bli vansinnigt dyrt att sätta sig emot vindkraftsbolagen. Allt det här sliter på en, vi har levt med den här skiten i två år och vi är totalt utlämnade.

Fram till den 20 januari bedrev Hydro Rein och Eolus en samrådsprocess med insamling av synpunkter från närboende och andra berördas synpunkter och kunskap om området. Synpunkterna ska sedan sammanställas och bifogas i en tillståndsansökan som ska skickas till länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. I tillståndsansökan bigogas även en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) där projektets eventuella effekter på bland annat människor, växt- och djurliv ska beskrivas. Om tillstånd ges finns möjlighet att överklaga beslutet hos Mark- och miljödomstolen.
Kommer ni att överklaga om företaget beviljas tillstånd?
– Ja, vi kommer att slåss med näbbar och klor. Vi ska nätverka och kontakta andra fastighetsägare och utnyttja de lagparagrafer som finns, avslutar Sven Willén.

Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!