Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
“Vi har fått bra gensvar av både barn och vuxna”, säger Christina Kardell (trea från höger i bild). Här på plats i K-stugan med kollegor från Rädda Barnens lokala förening samt Bojsen-grabben Albin och hans pappa Halkat.
Foto: Sonny Jonasson

Gott gensvar bland barn i Bojsen: “Drömscenariot vore fler dagar”

FALUN. I höstas etablerade Rädda Barnens lokalförening ett stöttande initiativ för barn i Bojsenburg. Via måndagsträffar i K-stugan ges möjlighet till läxhjälp, pyssel och aktiviteter. Denna vecka har barnen fått snickra fågelholkar. – Ett drömscenario vore att kunna köra det här fler dagar, men det har vi tyvärr inte resurser till, säger Christina Kardell som är lokalföreningens ordförande.

K-stugans innandöme fylls av en munter ljudkuliss. Bland pyssel, brädspel, pärlplattor, böcker och mycket annat leds också blickarna till vad som för dagen förvandlas till en variant av slöjdsal. I denna agerar Torvald Tranetoft och Bengt Ahlstrand från Falu Fågelklubb pedagogiska instruktörer för taggade barn i åldrarna 9–12 år.

Uppdraget: bygga fågelholkar som ska bli en tillgång för bevingade fjäderbärare.
– I början av april ska de sättas upp, och fågelholkarna ska även målas av barnen, berättar Christina Kardell.
Kardell med föreningskollegor på plats kan konstatera stor kreativitet och skaparglädje hos barnen som denna måndag bevistar K-stugan.

Två timmar av veckovis återkommande måndagsroligheter har blivit ett uppskattat inslag i stadsdelen Bojsenburg.
– Att vi drog i gång det här har sin bakgrund i att en undersökning visade låg förekomst av aktiviteter bland barnen här. Nu kör vi en blandning av sysselsättningar, som brädspel, kulspel, pyssel och läxhjälp för den som behöver.
Hon utvecklar:
– Vi är två från styrelsen och resten volontärer. Vi försöker att alltid vara 4–5 personer från föreningen på plats och vi välkomnar givetvis fler att ansluta sig till oss.

Bojsenburgs yngre fick besök av Bengt Ahlstrand och Torvald Tranetoft från Falu Fågelklubb. Nyfiket och stilsäkert snickrande ledde till att flera fint funktionsdugliga fågelholkar skapades. Foto: Sonny Jonasson
Bojsenburgs yngre fick besök av Bengt Ahlstrand och Torvald Tranetoft från Falu Fågelklubb. Nyfiket och stilsäkert snickrande ledde till att flera fint funktionsdugliga fågelholkar skapades. Foto: Sonny Jonasson

Christina känner att projektet fallit väl ut och bär potential att utvecklas ytterligare.
I dagsläget förfogar man dock inte över ekonomi eller manskap för att låta det hela växa till större omfattning.
– Ja, ett drömscenario vore att kunna köra det här fler dagar, helst varje dag, men det har vi tyvärr inte resurser till.
– Men vi fortsätter tills vidare med det här upplägget och vi har fått bra gensvar av både barn och vuxna här ute, säger Christina.
Hon fortsätter:
– Vi inleder alltid med en samling och har sedan två timmars mobiltelefonfri tid. Föräldrarna visar oss fint förtroende att ha barnen på plats här.

Bengt Ahlstrand och Torvald Tranetoft från Falu Fågelklubb. Foto: Sonny Jonasson
Bengt Ahlstrand och Torvald Tranetoft från Falu Fågelklubb. Foto: Sonny Jonasson

När tidningen kommer på besök pågår händiga händers holkbygge för fullt. Därtill ansluter ett av barnens pappa som i nuläget läser in grundskolebehörighet.
Parallellt med att juniorerna snickrar fågelholkar hjälper Christina honom med läxan. Det hela sker i en anda som knyter uppmuntrande band mellan flera generationer Falubor.
Christina önskar också lyfta värdet av att kraftsamla kring aktiviteter för barn.
– Det behövs fler som orkar satsa, som exempelvis Skol IF på Britsarvsskolan här intill. Och på onsdagarna är Fritid för unga här med fokus på en lite äldre målgrupp.
– Att man visar god vilja. Vi har exempelvis fått virket till fågelholkarna från Hedins Trä och Kopparstaden har varit väldigt samarbetsvilliga gällande lokalen.

Två unga fågelholksbyggare i K-stugan visar upp sina skapelser. Holkarna ska även målas och sedan sättas upp i naturen. Foto: Sonny Jonasson
Två unga fågelholksbyggare i K-stugan visar upp sina skapelser. Holkarna ska även målas och sedan sättas upp i naturen. Foto: Sonny Jonasson

Hon manar överlag till enade insatser för att främja konstruktiv förändring.
– Kan vi här i Falun tillsammans vända den trenden så det ju enormt positivt, framhåller hon.

Kardells föreningskamrat Anne-Marie Nilsson, tidigare Dialogen, upplyser kring fler givande inslag på planeringsstadiet.
– Det är en föräldragrupp som gått kursen “Trygghetscirkeln” i anslutning till en förskola här i Bojsen. Framöver, och i så fall tillsammans med kommunen, kan detta vid något tillfälle även bli en träffpunkt för dem, att man har positiv kontakt med varandra.
Trygghetscirkeln beskrivs som en gratis kurs där fokus vilar på samspel mellan barn och föräldrar.

För både barn och föräldrar anknutna till träffarna i K-stugan har Faluns Rädda Barnen-förening dessutom en somrig höjdare i görningen.
– Ja, vi sökte och fick pengar från vår riksorganisation. Tack vare det ska vi bjuda barnen och deras föräldrar till Tomteland veckan efter midsommar. Det blir roligt med ett gemensamt äventyr, säger Christina Kardell.

Via sin Bojsen-satsning önskar Rädda Barnens lokalförening höja aktivitetsnivån och kratta för positiva energier. "Kan vi tillsammans vända trenden så är det enormt positivt", säger Christina Kardell. Foto: Sonny Jonasson
Via sin Bojsen-satsning önskar Rädda Barnens lokalförening höja aktivitetsnivån och kratta för positiva energier. “Kan vi tillsammans vända trenden så är det enormt positivt”, säger Christina Kardell. Foto: Sonny Jonasson
[YouPlaySinglePlayer video="2337,1874,276359" floating="3" ap mute pl=988 nt=30]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!