Anna Abrahamsson, chef vid Falu lasaretts barnavdelning, och Monika Lidberg alias sjukhusclownen Vimsan.
Foto: Sonny Jonasson

Glädjekälla på lasarettet: “Allt handlar om barnen”

FALUN. Monika Lidberg är en färgklick med idel varma nyanser som regelbundet bevistar Falu lasaretts barnklinik. Som sjukhusclownen Vimsan finns hon som stöttande komplement och glädjekälla kring sjuka barn och deras familjer. – Allt handlar om barnen. Syftet är att underlätta för dem och om möjligt göra det här med sjukhusvistelsen lite roligare, berättar Monika om en genuint förvaltad yrkesroll som ligger henne varmt om hjärtat.

Monika Lidberg tar sina första entusiastiska steg som sjukhusclown i Västerås 2001, och då som timanställd.
För nuvarande termin har hon stöd från Kulturrådet till egna företaget Vimsans Berättarbyrå.
I Dalarna är hon tre gånger under denna höst på Mora lasarett, och barnkliniken på Falu lasarett tillägnas varje torsdag Vimsans innerliga närvaro.
– Jag är i grunden utbildad specialistsjuksköterska för barn och unga. Och utöver tiderna som sjukhusclown jobbar jag tre dagar i veckan som skolsköterska, berättar Monika.
– Men Vimsan är en väldigt naturlig del av mig och till stor del en förlängning av min personlighet. Förutom sminket då, skrattar hon.

Den kulörglada clownen utgör en för både patienter och personal välkommen resurs.
Monika klargör att a och o i det hela baseras på mänsklig synk och ett öppet sinne för olika barn och deras olika situationer.
– Jag säger “hej, hej, hur är läget?” och sedan visar det sig om en dialog eller kul aktivitet är aktuell. Det är alltid barnet som bjuder in och det sker på deras villkor.

Hon fortsätter:
– I dag har vi exempelvis lekt tjuv och polis, vilket var väldigt roligt. Andra gånger är barnet kanske inte på humör för lek eller samtal och säger då “nej”. Det kan också vara något positivt, då det för ett sjukt barn kanske är ett få tillfällen som finns att på sjukhuset bestämma något helt själv. Mycket av allt det andra är ju så att säga obligatoriskt och ofta del av något jobbigare.
– På samma sätt kan barnet vara argt, vilket bland annat kan vara ett sätt att ventilera rädslor i det man går igenom. Då kan clownen även “ta” dessa känslor, och det är ganska vanligt att jag till exempel blir jagad av otäcka gosedjur eller liknande, säger Monika i ett läge av djupt rotad förståelse.

“Vi är jätteglada att vi får ha henne hos oss en dag i veckan, och det får hemskt gärna bli mer”, säger Anna Abrahamsson om Monika Lidbergs omtyckta insatser som clownen Vimsan. Foto: Sonny Jonasson

Som clown agerar hon förutsättningslöst och utan manus.
Viktiga verktyg är däremot stora depåer av god tajming, empati och positivt riktade metoder.
Detta för att åtminstone temporärt lyfta vissa av bördorna hos ett sjukt barn och barnets familj.
– Det är i den här miljön väldigt lägligt att clownen är en figur som både kan och inte kan. Om jag säger att jag kan gå på lina samtidigt som jag jonglerar med några konstiga grejer, vilket jag ju inte kan, så blir det ju roligt just därför.
– Det är kul när clownen klantar till det. Det blir skratt oavsett om jag klarar eller inte klarar av något, i och med att clownen är en antihjälte, förklarar Monika ett glädjefyllt koncept.

På tal om koncept så vilar delar av den ursprungliga clownstrategin på fundament av fransk härkomst.
Vanligast är dock att man är två clowner till antalet och därav arbetar i par.
Monika konstaterar att Vimsan förvisso reder sig fint på egen hand, men att såväl glädjespridande duoformat som fler clowner överlag vore en tillgång för barnsjukvården på Falu lasarett och inom Region Dalarna.

När Lokalt i möter Monika Lidberg är hon i sällskap av Anna Abrahamsson som är chef vid lasarettets barnavdelning.
Anna framhåller betydelsen av sjukhusclownens förekomst, och intygar att det är en uppfattning som delas av både personalstyrka och de unga patienterna.
– Hon är ett otroligt omtyckt och fint komplement till vården. Känslan hos oss är alltid “äntligen, i dag kommer Vimsan”.

Avdelningschefen poängterar det konstruktiva i denna närvaro.
– Vi är jätteglada att vi får ha henne hos oss en dag i veckan, och det får hemskt gärna bli mer. Det är som mycket annat en fråga om resurser. Vi upplever att Vimsan utgör en stor fördel för både barn och föräldrar.
Abrahamsson ser värdet i clownens uppsluppna och sympatiska framtoning.
– Det ökar möjligheterna till en andningspaus i barnens vårdprocess. Dagen präglas av lite mer glädje, redogör hon för en värmande ansats tänkt att komma patienterna till gagn.

“Det blir skratt oavsett om jag klarar eller inte klarar av något, i och med att clownen är en antihjälte”, förklarar Monika ämbetets glädjefyllda koncept. Foto: Sonny Jonasson

Monika och hennes färggranna alias Vimsan upplyser att sång och musik är en annan komponent i arbetet på barnkliniken.
Att hon därtill behärskar flera olika språk stärker förmågan att finnas till.
– Det handlar som sagt mycket om improvisation och att hitta rätt känsla för varje barn och unik situation. Som clown kan man “fira misstagen”, vilket kan vara både nyttigt och roligt.

Hur hanterar man den känslomässiga biten av att arbeta nära barn som i vissa fall är svårt sjuka?
– Man är bara människa och kan givetvis bli ledsen över många saker, och väldigt glad när det går bra för barnen, reflekterar Anna Abrahamsson och får medhåll av Monika Lidberg.
Anna utvecklar:
– Vår uppgift är att se till att det blir så bra som möjligt för barnen och deras familjer. Vare sig vi eller Vimsan kan trolla bort tråkigheter som kan medfölja sjukdomar, men vi gör allt för att göra det bästa av situationen.

Monika betonar att hennes insats som clown kan ske med humor och upplyftande energier – men att det inte rör sig om strukturlöst flams.
Syftet är större, metodiken genomtänkt. Hon har därtill studier i teater samt ämnesnära föreläsningar i USA på meritlistan.
I staterna får hon vid ett tillfälle även tillfälle att möta samt föreläsa inför läkaren tillika clownen Patch Adams. En förgrundsfigur i gebitet och som i det stora landet i väst strävar efter att skapa en mänskligare vård.
Dennes liv och gärningar porträtteras för övrigt också i 1998 års Hollywoodrulle titulerad just “Patch Adams”. Huvudrollen spelas där av numera bortgångne Robin Williams.

“Vår uppgift är att se till att det blir så bra som möjligt för barnen och deras familjer”, betonar avdelningschefen Anna Abrahamsson och sjukhusclownen Monika “Vimsan” Lidberg”. Foto: Sonny Jonasson

Huvudrollen i Monika Lidbergs yrkesämbete innehas av barn som behöver vistas på sjukhus.
Yrket utförs med en aktning för den unga målgruppens integritet, och i fokus finns hälsoläget för patienter som på lasarettets barnklinik är i åldrarna 0–18 år.
Det hela genomsyras av seriositet, vilket hon även tydliggör via ett återkommande scenario inför varje clownaktivitet.
– Ja, när jag tar på mig de här skorna så är det en signal att allt som sker från och med nu, det sker med den största respekt, berättar Monika och visar ett par stilfullt utformade clownpjucks.

Anna Abrahamsson inflikar att Vimsan innebär en resurs läglig för flera olika miljöer och situationer inom vården.
– Ibland kan hon om barnet och familjen önskar få följa med som tryggande inslag inför en operation. Hon har även självklart tystnadsplikt, och vi känner stort värde och förtroende i att kunna bjuda med henne till många av verksamhetens olika områden, framhåller hon.

Monika Lidberg, helhjärtad upphovskvinna till kärt omhuldade Vimsan, pausar och formulerar kärnan i sammanhanget.
– Vissa barn är här på sjukhuset en gång. Vissa flera gånger, och vissa måste vistas här regelbundet under hela sin uppväxt.
– Vimsans syfte är att underlätta för dem och om möjligt göra det här med sjukhusvistelsen lite roligare. Allt handlar om barnen.

[YouPlaySinglePlayer video="2337,1874,292147" yot yod ap]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS