Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Under helgen den 16 och 17 september kan det avgränsade området i Smedjebacken inventeras av jägare för att se om smittade vildsvin finns även där.

Första prioritet är att minska smittspridningen

SMEDJEBACKEN. Under måndags- och tisdagskvällen höll Jordbruksverket möte i Fagersta samt i Norberg angående utbrottet av afrikansk svinpest. Mötet hölls tillsammans med Fagersta och Norbergs kommuner, SVA, Länsstyrelsen Västmanland och Jägareförbundet.

Inom det avlysta området råder totalt förbud mot att vistas i skog och mark. För jägarna i området innebär det att bland annat älgjakten ställs in. Hur länge stoppet kommer att vara går inte att sia om, menar Torbjörn Andersson, ordförande i Västerbergslagens jaktvårdslag. Den senaste tiden har han fått många frågor från jägare.
– Min telefon går varm dygnet runt. Det finns en lokal oro över smittan. Till exempel om den bara finns inom det här området eller om den kan ha spridits utanför. Många undrar om man törs jaga med sina hundar i angränsande områden med risk för att hundarna springer över till den smittade zonen.

Vad svarar du?
– Vi säger åt våra medlemmar att lyssna på Jordbruksverket. Det är de som har fakta runt det här och det är de som tar besluten.

Torbjörn Andersson, ordförande i Västerbergslagens jaktvårdskrets. Foto: Lisa Björklund

Torbjörn Andersson uppger att berörda jaktvårdskretsar och länsföreningar inom Jägareförbundet beslutat att ha digitala informationsmöten varannan dag i samarbete med förbundet centralt. I Dalarna finns två berörda jaktvårdskretsar.
– Mötena behövs för att man från Jägareförbundet centralt och Jordbruksverket ska kunna ge en uppdaterad bild av läget; om vilka fynd som gjorts och vilka åtgärder som behöver tas.

Dessutom har Jägareförbundet beslutat att kontinuerligt skicka information via mail från centralt håll till samtliga medlemmar inom det berörda området, som de har mailadresser till.
– Nu är prio ett att minska smittspridningen. Prio två är att stoppa smittan helt.

Den 11 september beslutade Jordbruksverket att samtliga grisar inom den smittade zonen ska avlivas. Totalt rör det sig om cirka 50 grisar varav två finns i Dalarna.
Inga smittade vildsvin hade, den 12 september, hittats i Dalarna och inga av jaktvårdskretsarna i Dalarna hade involverats i letandet efter vildsvin, enligt Torbjörn Andersson.
Under helgen den 16 och 17 september planeras dock för att hela det avlysta området skall inventeras av jägarna för att se om man hittar smittade djur även längre från de centrala delarna.

Vad gör man om man skulle upptäcka ett dött vildsvin i skogen?
– Hittar man ett dött vildsvin eller ett som beter sig konstigt så ska man omedelbart kontakta Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

[YouPlaySinglePlayer video="2847,1874,389607" floating="3" ap mute nt=30]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!