Forssagården stängs i sommar. Även andra förskolelokaler kan försvinna på grund av att barnkullarna beräknas minska. I mars kan det komma sådana förslag.
Foto: Karin Diffner

Forssagården stängs i sommar

FORSSA. Beslutet att stänga förskolan Forssagården skjuts upp till sommaren. – Jag hoppas att föräldrarna känner sig lugna och trygga nu, säger Sara Fernlund (S).

Forssagården är sliten, köket utdömt och ersatt av en tillfällig köksmodul. Där går just nu 27 förskolebarn. När deras föräldrar fick besked om att förskolan skulle stänga vid årsskiftet och de hade två veckor på sig att önska nya förskoleplatser uppstod protester.
Efter diskussion med föräldrar har skolnämnden nu enhälligt beslutat att skjuta upp stängningen till den 30 juni nästa år. Nämndordförande Sara Fernlund (S) är självkritisk:
– Ja, det gick fort. Det tar vi med oss och lär oss av, säger hon.
Några löften om att de barn som måste byta förskola ska få förtur kan hon inte ge. Hon tror dock att det kommer att lösa sig till nästa höst då många barn i närområdet går vidare till förskoleklass.
– Vi ser stora möjligheter att få plats på den förskola man önskar.

Antalet barn i förskole- och skolåldern beräknas minska under de närmaste tio åren. I och med det finns också ett minskat lokalbehov.
– I mars ska vi få förslag på hur vi kan gå vidare, om vi behöver gå ur några lokaler eller anpassa dem, säger ordföranden.
Att de pågående förskolebyggena i Mats Knuts och Hönsarvet snart är klara kan också innebära att andra lokaler blir överflödiga.

Ett långsiktigt mål är att minska antalet moduler eftersom de kostar mycket och inte anses som ett hållbart alternativ. I dag använder förskolorna Anemonen, Eken och Tunet moduler, men det är inte säkert att de kommer att försvinna först.
– Nej, de kan ju vara i bra skick jämfört med andra, befintliga lokaler, säger Sara Fernlund.
Hyreskontraktet för Forssagården går ut den 1 september nästa år. Vad som händer med de lokalerna då är oklart, men omsorgsförvaltning har visat intresse för att ta över dem.

[YouPlaySinglePlayer video="2847,1874,389607" floating="3" ap mute nt=30]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS