Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
“Vi gör detta omfattande omställningsarbete för att inte skjuta över kostnaderna på framtida generationer”, säger regionstyrelsens ordförande Elin Norén (S) om förslagen till regionplan och budget.
Foto: Sonny Jonasson/Arkiv

Förslag till regionplan och budget: “Tuffa år framför oss”

DALARNA. Nu presenterar Region Dalarnas politiska ledning förslag till regionplan och budget för 2024–2026. Dessutom en handlingsplan för vad man menar skapar en ekonomi i balans. – Vi har ekonomiskt mycket tuffa år framför oss. Men genom utveckling, omställning och prioriteringar skapar vi en hållbar framtid för Region Dalarna, säger regionstyrelsens ordförande Elin Norén (S).

Region Dalarnas politiska majoritet i Samling för Dalarna består av S, C, KD och DSP.
Efter några ekonomiskt sett goda år för Region Dalarna sägs nu tuffare tider stunda. Perioden 2023–2025 måste omfattande finansiella åtgärder genomföras, meddelar regionens politiska styre i ett ekonomifokuserat pressmeddelande.
En handlingsplan har därför skapats. Denna uppges innehålla förslag på åtgärder, mål och vägval för att anpassa regionens nyttjande av resurser till rådande ekonomiska läge.

Regiondirektören Anna Thörn:
– De förändringar som vi genomför ska vara väl genomtänkta och hållbara över tid. Arbetet kommer att genomföras på ett ansvarsfullt sätt vilket kräver mod och tillit av oss alla, säger hon.
Arbetet med denna handlingsplan sägs ha skett i regionens samtliga förvaltningar.
Åtgärdsförslag hittas bland annat inom områden som personalöversyn, bättre lokalutnyttjande och smartare inköp.

Regiondirektör Anna Thörn. Foto: Region Dalarna

Berörda verksamheter ska nu göra noggranna risk- och konsekvensanalyser utifrån nämnda förslag i handlingsplanen, innan beslut fattas.
– Vi gör detta omfattande omställningsarbete för att inte skjuta över kostnaderna på framtida generationer, säger Elin Norén.
Parallellt med handlingsplanen har tid också ägnats till förslag till regionplan och budget för åren 2024–2026.
– I regionplanen prioriterar vi områdena förebyggande och hälsofrämjande, säkerhet och beredskap samt kompetensförsörjning, säger Elin Norén.
Och framhåller ett samband i ämnet:
– Handlingsplanen är en förutsättning för att regionplan och budget ska kunna genomföras.

Elin Norén (S), regionstyrelsens ordförande. Foto: Tom Edoff

Vidare redogör man för vad den ansträngda ekonomin bottnar i. Här sägs flera faktorer påverka regionens ekonomi negativt.
▪ En samhällsekonomisk utveckling med ökad inflation innebär att kostnader för regionens pensionsinbetalningar under 2023 ökar med 700 miljoner kronor
▪ Riktade statsbidrag minskar med drygt 300 miljoner kronor
▪ Omfattande och nödvändiga investeringar samt en åldrande befolkning i länet bidrar till att ekonomin blir tuffare

I rena siffror beräknar man ett minusresultat om cirka 750 miljoner kronor för 2023. Bland annat spås här tydligt negativa prognoser för hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik.
Regionledningen meddelar också att målet för handlingsplanen är besparingar som senast 2024 ska nå ekonomisk effekt i storlek om femhundra miljoner kronor.
Det hela är del av projektet “En hållbar framtid för Region Dalarna”.

Beslut kring regionplan med budget för åren 2024–2026 fattas av regionpolitiken vid regionfullmäktige som hålls den 12 och 13 juni.

[YouPlaySinglePlayer video="2337,1874,483003" floating="3" ap mute pl=988 nt=30]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!