Noah Lindberg, Linnea Larsson, Ludwig Svärdvall, Nilea Ahlström, läraren Margarita Kromane Engvall och Emilia Ekström vid Hagströmska gymnasiet i Falun.

Förintelsen uppmärksammas av Faluelever: “Jobbar med allas lika värde”

FALUN. Elever på Hagströmska gymnasiet i Falun uppmärksammar Förintelsen. En röd tråd i det hela är vikten av förståelse för olikheter. – Vi jobbar med respekt, jämställdhet och allas lika värde, säger läraren Margarita Kromane Engvall.

Den 27 januari uppmärksammas årligen den internationella minnesdagen för Förintelsens offer.
Dagen är även synonym med fokus på människors lika värde. Elever vid Hagströmska gymnasiet har via en utställning och i sina studier lagt tyngd på både tung historia och hopp om framtiden. Man har jobbat på temat judendom och judisk historia, vilket också genererat affischer med färgstarka budskap knutna till viljan att belysa folkmordet känt som Förintelsen.
Därtill har man visat utställningen från Forum för levande historia som uppmärksammar barn under Förintelsen.

Eleverna Ludwig Svärdvall och Linnea Larsson är den kreativa duon bakom affischerna i fråga.
– Vi vill framhålla allas lika värde och att det inte är någon skillnad på oss oavsett vad vi tror på, berättar Ludwig.
– Förintelsen är otäck och vi vill uppmärksamma det lite extra för att minska risken att det ska kunna hända igen. Vi läser även konflikthantering och det går också att väva in i det här, att man kan ha en förståelse för att vi är och tror olika, utvecklar han och får medhåll från kamraterna.

Samtliga genomför sitt tredje år på gymnasiet och har framöver således en student att växla upp inför.
Som del av sistaårsstudierna pluggar eleverna bland annat även religionskunskap.
Bland många lärdomar och insikter finns en gemensam kärna.
– Ja, precis som Ludwig säger är det centralt att man kan acceptera att man tror olika. Eller kanske inte tror alls. Att vi ändå kan behandla varandra bra som medmänniskor, redogör Noah Lindberg.

Nilea Ahlström tar vid i samma andemening:
– Vi har fått med oss mycket från religionsstudierna och genom att uppmärksamma Förintelsen. En aspekt är att flera religioner kan ha liknande grunder och att de sedan kan tolkas på olika sätt.
– Överlag tycker jag att vi byggt en medvetenhet som vi förhoppningsvis även kan föra vidare till andra, fortsätter hon.

"De här ungdomarna är framtiden", säger läraren Margarita Kromane Engvall (tvåa från höger i bild) om de blivande studenterna på Hagströmska gymnasiet. Foto: Sonny Jonasson
“De här ungdomarna är framtiden”, säger läraren Margarita Kromane Engvall (tvåa från höger i bild) om de blivande studenterna på Hagströmska gymnasiet. Foto: Sonny Jonasson

Linnea Larsson tvinnar samman ett av tolerans och respekt format helhetstänk:
– Det känns angeläget att markera betydelsen av förståelse för alla dessa olikheter. Att det heller inte ska spela någon roll hur, eller som vem eller vad, man känner sig. Man ska inte behöva bli bedömd utifrån utseende eller sexualitet, säger hon.

Som blivande studenter står eleverna redo för det stora steget ut i samhället och omvärlden.
En omvärld som på flera håll präglas av krig och såriga konflikter.
Emilia Ekström reflekterar kring stora frågeställningar som ändock kan stöpas i konstruktiva energier.
– Visst kan det finnas en liten oro, men jag går inte runt och är rädd. Det gäller att skapa sig kunskap i vad saker och ting egentligen handlar om. Att liksom kunna kliva bakom rubrikerna.
– Genom en förståelse för helheten tror jag man kan fatta klokare beslut. Inte minst är det väldigt värdefullt att även försöka fokusera på det goda omkring oss, betonar hon.

Margarita Kromane Engvall är lärare och däribland ämnesansvarig i religionskunskap.
Hon uttrycker stolthet över elevernas nu aktuella samlade insatser.
– Vi jobbar ämnesintegrerat med dessa saker, och eleverna får tillfälle till diskussion och reflektion.
– De växer i kunskap och visar stor förmåga att tolka och tänka brett. De här ungdomarna är framtiden, understryker hon.

[YouPlaySinglePlayer video="2337,1874,235420" floating="3" ap mute pl=988 nt=30]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS