Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Ludvika kommuns fastighetsbolag gick plus 2022.
Foto: Lisa Björklund

Fastighetsbolagen går plus – trots tuffa tider

När 2022 års bokslut för Ludvika kommunfastigheter AB samt dess dotterbolag Ludvikahem AB presenterades i slutet av mars visade bägge företagen ett positivt resultat. – Vårt goda resultat är en effekt av ett väldigt bra jobb från våra medarbetare, säger Ulf Rosenqvist, vd för Ludvikahem AB och Ludvika kommunfastigheter AB.

Trots inflation och kraftigt höjda elpriser går Ludvikahem AB i vinst med 13,2 miljoner kronor. Det är 63 miljoner kronor mer än 2021 års resultat som landade på –49,8 miljoner kronor efter bokslutsdispositioner och skatt. För Ludvika kommunfastigheter AB är skillnaden mellan 2021 och 2022, drygt 35 miljoner kronor.
Enligt Ulf Rosenqvist beror de positiva resultaten bland annat på att 2022 var varmare än normalt, vilket lett till att kostnaderna för uppvärmning varit lägre. Det beror också på att omvärldsläget gjort att många leveranser försenats vilket i sin tur medfört att viss fastighetsskötsel har skjutits upp.
– Våra entreprenörer har haft problem att hinna med på grund av försenade leveranser och många av våra underhållsarbeten kom inte i gång.

Ulf Rosenqvist. Foto: Arkivbild

För Ludvikahem AB har även kostnaderna för vattenskador varit lägre än budgeterat.
– Jag hoppas att det är en ihållande trend. Desto fler stambyten vi gör, ju mer ska våra vattenskador minska, säger Ulf Rosenqvist.

Trots att Ludvikahem AB gått plus, höjdes hyrorna för dess hyresgäster med 4,4 procent från och med den 1 april, vilket är mer än normalt. Enligt Ulf Rosenqvist har ökningen delvis gjorts i preventivt syfte.
– År 2022 var inflationen den högsta på nästan 30 år. Vi har stora lån och hyreshöjningen ska täcka den ränta som Ludvikahem AB står inför de kommande två åren. Kostnaden för material och tjänster har också ökat. Dessutom har kommunen höjt avgifterna för sophämtning, vatten och avlopp. När det gäller elen har vi haft turen att ha ett bundet elavtal som gäller två år till. Vi har klarat hösten 2022, men vi vet inte hur vi kommer att drabbas om två år.

Foto: Lisa Björklund

Hur ska ni använda överskottskapitalet från 2022?
– Det stannar i bolaget. Vi fick bromsa underhållet av våra fastigheter när priserna sköt i höjden. Då var det inte befogat att starta nya jobb. Vi får se om priserna går tillbaka. Det egna kapitalet är bättre och då har vi råd att göra mer i framtiden.

Kommer ni att höja hyrorna lika mycket nästa år?
– Det är svårt att sia om. Hela världsekonomin brottas med hur vi lyckas bromsa inflationen. Den drabbar alla led, även hyresgäster och löntagare. Ju mer inflation, desto mer behöver vi höja hyrorna. Jag hoppas och tror att man gått igenom det värsta och att prognosen går tillbaka.

Vinst för kommunens fastighetsbolag

Ludvikahem AB:s resultat efter bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 13,2 miljoner kronor för verksamhetsåret 2022. År 2021 var siffran –49,8 miljoner kronor.
Omsättningen uppgick till 227,1 miljoner kronor 2022 och till 222,5 miljoner kronor 2021.

Ludvika kommunfastigheter AB:s resultat efter bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 84,5 miljoner kronor för verksamhetsåret 2022. År 2021 var siffran 49,3 miljoner kronor.
Omsättningen år 2022 uppgick till 233 miljoner kronor. År 2021 var omsättningen 219,8 miljoner kronor.

[YouPlaySinglePlayer video="2847,1874,389607" floating="3" ap mute nt=30]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!