Kerstin Tuvesson, vårdlots, Maria Hansson, handläggare, och Hanna Slott Öjenhed, handläggare. Foto: Niclas Bergvall
Kerstin Tuvesson, vårdlots, Maria Hansson, handläggare, och Hanna Slott Öjenhed, handläggare.
Foto: Niclas Bergvall

En nämnd som hjälper patienter i vården

DALARNA. Har du koll på vad patientnämnden gör? De kan hjälpa till att föra fram dina synpunkter och klagomål till vårdgivaren och se till att de blir besvarade. – Vi är till för alla invånare i Dalarna och deras synpunkter är viktiga i verksamheternas förbättrings- och utvecklingsarbeten, berättar handläggare Hanna Slott Öjenhed.

Att föra fram sina synpunkter är en lagstadgad rättighet enligt lagen om stöd vid synpunkter och klagomål till hälso- och sjukvården. Patientnämnden är en politiskt sammansatt och fristående nämnd. Dess ledamöter och tjänstepersoner har tystnadsplikt.
Patientnämnder ska enligt lagen finnas i alla regioner och kommuner. I Dalarna handlägger patientnämnden ärenden gällande hälso- och sjukvård inom regionen och samtliga kommuner samt tandvården.

Nyligen deltog patientnämnden och Vårdlots Dalarna på 60-plusmässan i Falun och det var många som stannade till vid montern för att få veta mer.
Det ingår i patientnämndens uppdrag att synliggöra verksamheten för Dalarnas invånare samt informera om övriga myndigheter och instanser. Ytterligare uppdrag är att bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar genom att årligen analysera inkomna klagomål och synpunkter samt uppmärksamma regionen eller kommunerna på riskområden och hinder för utveckling av vården.
– Vi tar gärna emot synpunkter vilka enklast framförs genom att logga in på 1177, berättar Hanna Slott Öjenhed.

Dalarna har nyligen implementerat en ny klagomålstjänst ”Synpunkter och klagomål” via 1177. Den har fler funktionaliteter och innebär säkrare kommunikation mellan invånarna och verksamheterna.
För att involvera patienten som medskapare i vården ansvarar patientnämnden också för ett ”Levande bibliotek” i region Dalarna. Levande bibliotek består av patient-/närståenderepresentanter som utifrån erfarenheter vill bidra med tankar kring hur vården kan förbättras.
– Patient/närstående är oftast de som har insyn i hela vårdprocessen och på så sätt kan bidra med värdefull kunskap när vården ska genomföra förbättringar, berättar Hanna.

Vårdlots Dalarna fanns också på plats på mässan och informerade om vårdgarantin. Detta är en lagstadgad rättighet som ska säkerställa att du får insatser inom en viss tid.
0 dagar: Få kontakt med primärvården samma dag som du kontaktar dem.
3 dagar: Få en medicinsk bedömning av legitimerad personal inom primärvården.
90 dagar: Få ett första besök i den specialiserade vården.
90 dagar: Få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården efter beslut.

Kontaktvägar
Kontaktvägar som kan vara bra att känna till.
Patientnämnden
Telefon till handläggarna: 023–49 01 00.
Om du vill skicka ett ärende; logga in på 1177 – välj ”synpunkter och klagomål”.
Mer information finns på: www.regiondalarna.se/patientnamnden
Vårdlots Dalarna
Telefon 023–49 03 00 eller logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.
Mer information finns på: www.regiondalarna.se/verksamhet/halsa-och-vard/vardgaranti/

[YouPlaySinglePlayer video="2847,1874,389607" floating="3" ap mute nt=30]
Facebook

Populärt på webben

Reporter

Snabblänkar

ANNONS

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS