Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
“Ungdomar med en yrkesutbildning är högt eftertraktade på arbetsmarknaden”, säger Mikael Westberg (S).
Foto: Privat

Kvalitetssäkrad utbildning ger större chans till jobb

AVESTA. Karlfeldtgymnasiet har blivit teknikcollege-certifierat. Detta firades med tårta på skolan. – Att vara ett teknikcollege är en kvalitetsstämpel som gör att eleverna är mer anställningsbara ute i arbetslivet, sade bildningsstyrelsens ordförande Mikael Westberg (S) i sitt invigningstal.

Avesta kommun är en av flera i Dalarna vars teknikutbildningar blivit certifierade som teknikcollege. Detta efter att Riksföreningen teknikcollege Sverige (RTS) var på plats under hösten för att granska utbildningarna.
– Det här är riktigt bra, ungdomarna är medvetna om kvalitetsmärkningen som finns på de olika programmen, säger Mikael Westberg (S).

För att bli certifierad som teknikcollege måste åtta kvalitetskriterier uppfyllas. Till exempel ska utbildningen matcha de regionala företagens kompetensbehov.
– Vår läroplan säger mycket men inte allt om behovet ute i industrin, säger Björn Hansson, förvaltningschef på bildningsförvaltningen, och fortsätter:
– Skolan är ingenting utan att vi har näringslivet med oss. Det är därför som teknikcollege finns, för att man ska ha den här dialogen.

Jerker Olofsson, skolchef, Björn Hansson, förvaltningschef bildningsförvaltningen och Mikael Westberg (S), ordförande i bildningsstyrelsen, var alla med och firade att Karlfeldtgymnasiet certifierats som teknikcollage. Foto: Lisa Björklund

Ett annat kvalitetskriterium är att det finns en regional samverkan mellan företag och kommuner. I Avesta kommun har Karlfeldtgymnasiet ett samarbete med 140 företag.
– Det är inte bara att uppfylla kriterierna utan det krävs att kommunen satsar ganska mycket resurser, säger Björn Hansson.

Andra kriterier som krävs för att certifieras som teknikcollege är bland annat att elevernas arbetsmiljö stimulerar till kreativitet och engagemang. Att maskiner och pedagogisk utrustning är ändamålsenliga – samt att undervisningen bygger på en blandning av praktiska och teoretiska ämnen.
De program på Karlfeldtgymnasiet som är teknikcollege-certifierade är teknikprogrammet och industritekniska programmet.

[YouPlayPlaylistPlayer video="2847" floating="3" ap mute pl=764 nt=10]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!