E-arkiv Mitt, i Säter
Säters kommun är fortsatt värdkommun för E-arkiv Mitt som är det nya namnet på samarbetet där de 15 dalakommunerna nu får sällskap av ytterligare sju kommuner. De fyra anställda är placerade i det gamla bryggeriet i centrala Säter. Från vänster: Robin Andersson, Anna-Maria Malmberg, enhetschefen Joanna Karabay och Harald Hernberg.
Foto: Pär Sönnert

Elektroniska arkivet utökas – styrs från det gamla bryggeriet i Säter

SÄTER. De 15 dalakommunerna har i fem års tid samverkat kring att på ett långsiktigt sätt bevara information digitalt. Säter har varit värdkommun sedan starten och nu utökas samarbetet med ytterligare sju kommuner. “Det viktigaste med det här jobbet att arkiven blir mer lättåtkomliga för allmänheten”, säger Joanna Karabay, enhetschef för E-arkiv Mitt.

De anställda i E-arkivsamverkan, som numera heter E-arkiv Mitt, huserar på ovanvåningen i gamla bryggeriet, mellan Rådhuset och Kungsgårdsskolan i Säter.
– Tidigare satt vi i Rådhuset men vi flyttade hit för en tid sedan. Det är ju inte meningen att vi ska vara så synliga, säger Joanna Karabay.

Vilka är era arbetsuppgifter?
– Att stödja kommunerna i att ta emot, bevara och hålla digitala handlingar åtkomliga även i framtiden. Mestadels är det kommunernas arkivarier som vi har mest kontakt med. Vi stöttar arkivarierna i deras arbete med detta. På sikt handlar det om att göra handlingarna mer lättillgängliga, säger Joanna Karabay.
– Vi jobbar i första hand med de handlingar som är “födda” digitalt men även gamla dokument som skannas in, säger Anna-Maria Malmberg som jobbar på E-arkiv Mitt tillsammans med Harald Hernberg, Robin Andersson och så enhetschefen Joanna Karabay.

E-arkiv Mitt, i Säter
De fyra anställda huserar i två rum. Här jobbar Robin Andersson och Harald Hernberg, flankerade av Anna-Maria Malmberg och Joanna Karabay som sitter i ett annat rum. Foto: Pär Sönnert

Alla handlingar lagras på fyra servrar.
– Men kommunerna äger fortfarande sin data, vi hjälper bara till med hur de ska hantera sina digitala handlingar, säger Anna-Maria Malmberg.

Dalakommunerna får nu sällskap i E-arkiv Mitt av de sju kommunerna Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nora, Nordanstig, Ovanåker och Sandviken.
– Därmed blir vi förmodligen störst i landet med detta, sett till antalet kommuner som är med. Många andra i e-arkiv Sverige kontaktar oss för att höra hur vi jobbar med dessa frågor och vi har utbyte med andra aktörer kring e-arkivering, säger Joanna Karabay.

E-arkiv Mitt, i Säter
Robin Andersson, Anna-Maria Malmberg, enhetschefen Joanna Karabay och Harald Hernberg jobbar med E-arkiv Mitt. Säters kommun har varit värdkommun för samarbetet sedan starten och värdskapet fortsätter framöver. Foto: Pär Sönnert

Mycket med arbetet i det gamla bryggeriet handlar om att hantera olika typer av filer och fundera över hur dokument ska sparas för att de ska kunna hittas och användas i framtiden med den tidens teknik.
– Robin och Harald jobbar mycket med detta, de tar fram tekniker som vi kan använda oss av, säger Anna-Maria Malmberg.
– Mycket beror på vad det är för sorts dokument det handlar om. Ofta kan vi prova att köra ett skript för att konvertera filerna så att man kan läsa dem, säger Harlad Hernberg.

Vad är det bästa och roligaste med det här jobbet?
– Att inget projekt är detsamma, det dyker upp nya saker varje dag, svarar Anna-Maria Malmberg.
– Problemlösningen, att man får klura lite för hur man ska gå till väga för att göra dokumenten läsbara. Det är kul när man får det att funka, tycker Robin Andersson.
– Jag är arkivarie i grunden så för mig är det viktigaste med det här jobbet att arkiven blir mer lättåtkomliga för allmänheten. Det är det som arkiven är till för, att man lätt ska kunna hitta de dokument som man söker, säger Joanna Karabay.

Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS