Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Smedjebackens kommunhus.
Foto: Arkivbild

Ekonomin är god – men tuffare tider väntar

SMEDJEBACKEN. När kommunstyrelsen hade möte den 9 maj godkändes uppföljningen av budgeten för årets tre första månader. – Ekonomin ser bra ut. Sen vet vi att det kommer bli tuffare under 2024. Det är mycket som indikerar det med tanke på inflation och höjda löner, säger kommunalrådet Fredrik Rönning (S).

Kommunstyrelsens budget gick drygt två miljoner kronor plus under årets första tre månader vilket är mycket positivt. Däremot ser budgeten för nästa år mer utmanande ut. Enligt Fredrik Rönning har kommunen identifierat två viktiga faktorer att ta extra hänsyn till under kommande år. Dels handlar det om det förändrade världsläget med inflation, ökade energipriser och krig i Ukraina.
– Det ställer krav på kommunernas kris- och beredskapsarbete. Vi måste exempelvis se till att vår verksamhet kan upprätthållas under särskilda förhållanden och att vi har en robusthet när det gäller el- och vattenförsörjning. Det vi ser nu är att jobba väldigt mycket med beredskapsfrågor och övningsverksamhet. Det blir mer och mer krav från staten inom det här området. Det innebär att vi måste göra mer investeringar. Under en längre tid har det behövt göras mer och vi ser inte att det arbetet är avtagande utan att det går åt andra hållet.

“Det är mycket inför nästa år” säger Fredrik Rönning (S). Foto: Lisa Björklund

Den andra faktorn som kommunen behöver ta extra hänsyn till handlar om näringsutvecklingen i regionen. Framför allt Hitachi Energys stora expansion, men även tillväxten i andra företag såsom Ovako, Top Cell och Sfix.
– Det är viktigt att fundera på hur det påverkar oss som kommun och hur vi ska underlätta för den här expansionen. Det kan handla om att fortsätta bygga bostäder och att se till att det finns en bra skola, förskola och en bra infrastruktur.

Förutom redan nämnda faktorer är löneökningarna för de kommunanställda också en del som påverkar kommunens finanser. I Smedjebacken är årets lönerörelse inte klar men mycket tyder på att lönerna kommer att höjas i nivå med industriavtalet och avtalet mellan fackförbundet Kommunal och Sveriges kommuner och regioner (SKR), nämligen med ett genomsnitt på 4,1 procent under 2023.
– Märket ligger på 4,1 procent hos Kommunal som är det största fackförbundet hos oss.

Foto: Dreamstime

Den 30 maj ska kommunstyrelsen, liksom övriga kommunens nämnder, redovisa sina budgetar för 2024. De kommer sedan att kompletteras under hösten. Om lönerna hamnar på 4,1 procent kommer det få konsekvenser för nämnderna, men på vilket sätt är ännu oklart.
– Om en månad har vi bättre koll, avslutar Fredrik Rönning.

I kommunstyrelsen ingår utgifter för kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelning, medborgarservice, personalavdelning, ekonomi- och upphandlingsavdelning, räddningstjänst och näringslivsavdelning.

[YouPlaySinglePlayer video="2847,1874,389607" floating="3" ap mute nt=30]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!