Kommunen vill samarbeta med företagare för bästa upphandlingarna.
Foto: Dreamstime

Dialogmöte ska ge bättre upphandlingar

SMEDJEBACKEN. Nu bjuder kommunen in till dialog om kommande upphandlingar, på Wanbo Herrgård. – Det är viktigt med dialog och det här är första gången i den här omfattningen, säger Lina Kihlmark, upphandlingsansvarig Smedjebackens kommun.

Den 5 mars vill upphandlingsenheten i Smedjebackens kommun samla entreprenörer till ett dialogmöte, tillsammans med näringslivschef Roger Sjöberg, inför kommande upphandlingar av ramavtal för hantverkstjänster.
Det blir information om hur kommunen tänkt sig när det gäller kommande upphandlingar, vilken typ av hantverkstjänster samt tidsplan för dessa.
– Företagarna kan sin marknad och bransch bäst så vi vill också höra deras åsikter och vad de har för erfarenheter, allt för att det ska bli största möjliga nytta för kommuninvånarna.

Lina Kihlmark, upphandlingsansvarig, och Rebecka Engberg, upphandlare, bjuder in till dialogmöte om kommande upphandlingar. Foto: privat

Exempel på frågeställningar är vad entreprenörerna tycker är viktigt att kommunen tänker på vid kommande upphandling, och vad kommunen kan göra för att underlätta för företagarna att lämna anbud.
Det kan också handla om för- och nackdelar med avropsförfarande och hur kommunen på bästa sätt ska följa upp sina åtaganden i ett avtal.
De som vill kan också boka in ett enskilt möte för att prata om frågeställningar som rör just deras verksamheter.
Lina Kihlmark berättar att de hela tiden arbetar aktivt med att hjälpa och stötta företagare som vill lämna anbud i upphandlingar. Ofta med enskilda möten.
– Vi får fortfarande höra att det är så många dokument och att de inte förstår hälften. Vi jobbar med att göra upphandlingarna mer lättbegripliga, stryka texter och ha så få bilagor som möjligt. Vi försöker vara tydliga och vill inte att nån ska behöva bli diskvalificerad för att de missat något dokument exempelvis.

Det brukar vara stort tryck på de anbudskurser som arrangeras i kommunen och de läggs ofta kvällstid så även enmans- eller tvåmansföretag ska ha råd och möjlighet att delta, enligt Kihlmark.
– Vi har också skickat ut enkäter om hur vi kommunicerar bäst med mera.
Små företagare kan ibland tro att det inte är någon idé att lämna ett anbud om de inte kan konkurrera med priset, men Lina Kihlmark menar att det inte är hela sanningen.
– Inom måleri och bygg, som är de stora områdena, kan vi exempelvis öppna upp så fler leverantörer blir antagna i ett ramavtal. När det gäller snöröjning kan vi också dela upp, vilket kan hjälpa små företag. Det gör vi genom att hela kommunen delas in i olika mindre distrikt.
– Alla som vill är välkomna till kommande dialogmöte och gärna företagare från Smedjebacken, Ludvika och Fagersta som vi räknar som lokala. Anmälan krävs så vi vet hur många som kommer, säger Lina Kihlmark.

[YouPlayPlaylistPlayer video="2847" floating="3" ap mute pl=764 nt=10]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS