Tomas Nordholm och Erland Grundberg är två av dem som tagit fram förslagen tillsammans med kommuner, trafikföretag och förare. “Vi tror väldigt mycket på det här”, säger Erland Grundberg.
Foto: Karin Diffner

De vill fördubbla antalet bussresenärer

DALARNA. Dalfolket ska bli nöjdare med kollektivtrafiken och dubbelt så många ska börja resa. Det är målet med en långsiktig förändring som Dalatrafik nu påbörjar. – Var gärna på oss om något inte fungerar. Vi ska vara transparanta mot allmänheten, säger marknadschefen Tomas Nordholm.

Dalfolket hör till de minst nöjda kollektivtrafikresenärerna i landet. Det visar de kundbarometrar som Dalatrafik gör varje månad med 200 slumpvis utvalda länsbor, något som togs upp på en välbesökt presskonferens i veckan.
– Sedan jag flyttade hit 2014 har busstrafiken i stort sett varit oförändrad, säger Erland Grundberg som är chef för kollektivtförvaltningen sedan i fjol.
– Och det är inte bra.
Vad är det som folk tycker är dåligt?
– Det är brett. Mycket handlar om trafikutbud och avgångstider, säger Tomas Nordholm.
– Fler bussar på fler ställen under fler tider, fyller kvalitets- och utvecklingschefen Susanne Niklasson i.

Susanne Niklasson, kvalitets- och utvecklingschef, Michael Lundström, trafikchef för linjetrafiken, och Mikael Tarander, försäljningschef, är några av de chefer som ska verka för att det ska bli mer attraktivt att åka kollektivt.
Susanne Niklasson, kvalitets- och utvecklingschef, Michael Lundström, trafikchef för linjetrafiken, och Mikael Tarander, försäljningschef, är några av de chefer som ska verka för att det ska bli mer attraktivt att åka kollektivt. Foto: Karin Diffner

Men om det blir så i slutändan är ovisst. I ett inledande skede kan det tvärtom tas bort bussturer.
– En del bussar upplevs som tomma och vi kan behöva reducera bussar där vi har få resande, säger Erland Grundberg
Samhällsansvaret vägs mot användandet av skattemedel. Det ska bli enklare för folk utanför Falun-Borlängeregionen att arbetspendla och fler bussar ska elektrifieras.

Det stora långsiktiga målet är att öka antalet resor från dagens 10 miljoner per år till det dubbla och att göra resenärerna nöjdare.
– Andra regioner har tagit de här stegen före oss, så vi känner oss ganska trygga i att det ska gå bra, säger Grundberg.
Det första som dalfolket kommer att märka av förändringarna är den nya pris- och zonmodellen som förväntas införas lite försenat efter årsskiftet.
När det gäller tidtabellen så justeras den i december, men en större förändring i utbudet kan komma till sommaren eller hösten, enligt Michael Lundström som är trafikchef för linjetrafiken.
Åtgärdsprogrammet kallas Resan mot en bättre kollektivtrafik och där lyfts 34 punkter upp som ska förbättras. De är uppdelade i områdena punktlighet, trygghet, trafikutbud, biljettutbud, service och bemötande.

Några punkter i “bussiga listan”
Här är några av de 34 punkterna i Dalatrafiks åtgärdsprogram:
Stadstrafiken ska ha 90 procents punktlighet.
Biljettförsäljning före påstigningen ska öka.
Dalatrafik ska bli lättare att nå.
Hållplatserna ska underhållas bättre.
Alla bussar ska vara hela, rena och i bra skick innan de sätts i daglig trafik.
Tryggheten på bussarna ska öka, exempelvis via fler övervakningskameror.
Restiden på de starka pendlingsstråken med tåg och buss ska sänkas.
En ny pris- och zonmodell ska tas fram.
Nya och mer flexibla biljetter och kort ska tas fram.
Mer information finns på Dalatrafiks hemsida.

 

[YouPlaySinglePlayer video="2847,1874,389607" floating="3" ap mute nt=30]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS