Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
“Detta visar att vi kommer tillbaka till stadskärnan och att stadskärnan är en plats där vi gärna umgås, handlar och tar del av upplevelser. En viktig insikt när det återigen väntar tider av osäkerhet”, säger Lasse Westin om ett cityindex för Falun.
Foto: Sonny Jonasson

Cityindex visar lovande comeback för Falu centrum

FALUN. Faluns stadskärna uppges återhämta sig väl från pandemins tyngre perioder och tillhörande påverkan på näringslivet. För 2020 förklaras tappet ha landat på närmare 13 procent. Under fjolåret ökade dock omsättningen i centrum med 6,7 procent. Detta påvisas i ett cityindex med fokus på Falun. – Det är hela tiden viktigt att vi tänker på var vi gör våra inköp, det styr vilken stadskärna vi har i morgon, framhåller Lasse Westin för Centrala Stadsrum.

Nämnda cityindex har Fastighetsägarna och HUI Research som avsändare och presenteras på uppdrag av Centrala Stadsrum.
Detta visar en uppåtgående trend för Faluns stadskärna.
De 6,7 positiva procent som tillskrivs Falun kan jämföras med 5,9 procent för jämförbara städer.
Den starka utvecklingen märks inte minst i fråga om hotellnäringen, vilken beskrivs hamna i topp över verksamheter som tagit viktiga kliv tillbaka i kölvattnet av pandemins ekonomiska konsekvenser.

Samtliga branscher sägs ha återhämtat sig från pandemiåret 2020, och flertalet visar upp en formkurva med muntra förtecken.
▪ Hotellens omsättning uppges ha ökat med hela 35 procent
▪ Butikerna inom beklädnad och hem- och fritidsprodukter svarar för en positiv utveckling på 6,9 procent
▪ Falufolket har också i högre grad ånyo frekventerat restaurangerna, som efter ett kämpigt 2020 ökade 6,6 procent under 2021
▪ Verksamheter inom kommersiell service – exempelvis frisörer och skönhetssalonger – ökade med 1,6 procent

Lisa Hjelm, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna MittNord, kommenterar:
– Pandemiåret var väldigt tufft för många verksamheter i stadskärnan så det här är glädjande siffror. De visar att arbetet för ett levande och attraktivt city bär frukt, säger hon.
Medan sällanköpsvaruhandeln (av Statistiska Centralbyrån klassat som exempelvis kläder, skor, bygghandel och elektronik) hade det tufft under pandemin klarade sig dagligvaruhandeln förhållandevis bra.

Denna trend innefattade även Falun, och under 2021 ökade dagligvaruhandeln i staden med 3,4 procent.
Dessutom redovisar rapporten att utvecklingen för genomsnittliga köp är bättre i Falun än städer med jämförbara egenskaper.
För denna utveckling mäts den genomsnittliga omsättning besökarna i stadskärnan genererar. Måttet visar hur mycket bättre eller sämre stadskärnan är på att omvandla dess besök till en högre omsättning.

För Falun är omsättningen i sammanhanget ännu ej på samma nivå som 2019, men comebacken beskrivs alltså vara av upplyftande karaktär.
I Fastighetsägarnas kungörelse ger centrumföreningens Lasse Westin sin syn på resultatet.
– Omsättningsutvecklingen visar att vi kommer tillbaka till stadskärnan efter pandemiåren och att stadskärnan är en plats där vi gärna umgås, handlar och tar del av upplevelser.

Han fortsätter och formulerar en välment uppmaning:
– En viktig insikt när det återigen väntar tider av osäkerhet. Det är hela tiden viktigt att vi tänker på var vi gör våra egna inköp, det styr vilken stadskärna vi har i morgon, avrundar Westin.

Ett cityindex för Falun visar positiva tendenser för det lokala näringslivet. Foto: Sonny Jonasson

Cityindex Sverige
▪ En nationell rapport som beskriver det senaste årets omsättningsutveckling i Sveriges 107 stadskärnor
▪ En enhetlig definition av stadskärnor baserad på befolkningstäthet och förekomst av kommersiell service, vilket gör resultaten jämförbara över tid och mellan landets olika stadskärnor
▪ Rapporten är ett samarbete mellan Fastighetsägarna och HUI Research
▪ Cityindex Falun visar den lokala stadskärnans utveckling och presenteras på uppdrag av Centrala Stadsrum i Falun
(Källa: Fastighetsägarna/Centrala Stadsrum)

 

[YouPlaySinglePlayer video="2337,1874,495944" yot yod ap]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!