Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
”Pandemin är inte över. Det är fortsatt viktigt att hålla distans vid förkylningssymtom och de som inte har tagit sin påfyllnadsdos behöver göra det nu”, säger regionens tillförordnade smittskyddsläkare Inger Andersson von Rosen.
Foto: Sonny Jonasson/Arkiv

Betonar vikten av fortsatt vaccination: “Pandemin är inte över”

FALUN/DALARNA. Region Dalarna betonar nu vikten av att iaktta försiktighet och att fylla på vaccinskyddet mot covid-19. Man framhåller att pandemin inte är över, och i synnerhet gäller uppmaningen om påfyllnadsdos äldre individer. Inger Andersson von Rosen är tillförordnad smittskyddsläkare. – En påfyllnadsdos av covidvaccin nu under våren för de som är över 80 år, har särskilt boende eller hemsjukvård, skyddar väl mot svår sjukdom, säger hon.
Pandemin är inte över och det är därför viktigt att ta påfyllnadsdos mot covid-19.
Det är spetsen i Region Dalarnas nu aktuella propå för att fortsätta stävja smittan.
Att man höjer tonläget i vaccinfrågan sker mot bakgrund av den senaste tidens tilltagande smitta bland äldre individer.
Detta har resulterat i att fler av länets seniorer behövt sjukhusvård på grund av covid-19.
Inger Andersson von Rosen understryker betydelsen av att de berörda grupperna förstärker skyddet mot smitta och allvarlig sjukdom.
– Pandemin är inte över. Det är fortsatt viktigt att hålla distans vid förkylningssymtom och de som inte har tagit sin påfyllnadsdos behöver göra det nu, säger hon i regionens kommuniké.
Man upplyser att antal inlagda patienter med konstaterad covid-19 blivit fler på Falu lasarett.
Framför allt ska detta handla om äldre och personer i riskgrupp.
Erik Degerman, verksamhetschef vid lasarettets infektionsklinik:
– Vi har sett en ökning de senaste veckorna. Just nu har en tredjedel av de inlagda patienterna på infektionskliniken covid och även andelen positiva provsvar ökar, upplyser han.

Smittskydd Dalarna klargör att det alltjämt finns en konstant spridning av covid-19 i samhället.

Erik Degerman. Foto: Sonny Jonasson/Arkiv
Inger utvecklar:
– Vi har fortfarande en pandemi som påverkar hälso- och sjukvården och nu är det flera äldre som behöver sjukhusvård på grund av eller med covid.
– Tidigare rekommendationer är fortsatt viktiga, det vill säga god handhygien och att hålla distans vid förkylningssymtom. Besök inte särskilda boenden, äldre vänner och släktingar om du har förkylningssymtom, säger regionens tillförordnade smittskyddsläkare.
För att motverka denna dystra trend betonas vaccination vara det bästa sättet att undvika att bli allvarligt sjuk i covid-19.
Hur många doser som rekommenderas beror på ålder och om man tillhör någon riskgrupp, förklarar regionens smittskyddsexpertis.
– En påfyllnadsdos av covidvaccin nu under våren för de som är över 80 år, har särskilt boende eller hemsjukvård, skyddar väl mot svår sjukdom, sammanfattar Inger Andersson von Rosen.
Inger Andersson von Rosen. Foto: Region Dalarna
[YouPlaySinglePlayer video="2337,1874,365255" floating="3" ap mute pl=988 nt=30]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!