I området mellan Bergebo motionscentral och Faluvägen finns planer på ett nytt bostadsområde inom en tioårsperiod. Flygfoto: Borlänge kommun

Barkargärdet kan få över 500 nya bostäder

BARKARGÄRDET z Barkargärdet kan utökas med 500-600 bostäder. Nu ska det utredas var i östra området som det kan bli aktuellt att bygga och vad. – Vi i politiken är helt eniga om att det här är bra, säger Jussi Nieminen Jusola (S).

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har nu gett plan- och byggkontoret i uppdrag att göra ett planprogram för området nordost om Barkargärdet, mellan Bergebo motionsanläggning och Faluvägen.
– Området ligger bra, både nära naturen och centrum, säger ordföranden Jussi Nieminen Jusola.
Planer på att bygga bostäder i östra Barkargärdet har funnits länge. Nu har de återigen blivit aktuella, bland annat har markägare varit intresserade av att bygga eller sälja till exploatörer.
– Vi har pågående diskussioner, säger Nieminen Jusola.

Det nya bostadsområdet ska harmoniera med naturen, enligt Jussi Nieminen Jusola (S).
Det nya bostadsområdet ska harmoniera med naturen, enligt Jussi Nieminen Jusola (S). Foto: Karin Diffner/Arkiv

Även kommunen äger en hel del av det 140 hektar stora området som främst består av skog. Enligt ordföranden är det just skogs- eller bergsområden som är aktuella för framtida bostadsområden.
– Vi är en liten kommun och stora delar ligger på åkermark som vi inte får bygga på.
Och byggas bostäder, det måste det, enligt Nieminen Jusola, om kommunen ska kunna utvecklas.
– Ska vi växa eller ska vi krympa? frågar han.
– I slutändan är det en välfärdsfråga och handlar om att vi ska kunna upprätthålla kvaliteten på skolan och äldrevården.

Planprogrammet ska mynna ut i en vägledning för vad som går att göra i området.
– Det ska ta reda på grundförutsättningarna som hur mycket vi kan bygga och var i området, om det finns några hinder och vilka naturvärden som finns.
Har du någon uppfattning om hur många bostäder det kan bli?
– Den senaste siffran jag hörde var 500-600. Sedan kan det ju bli serviceinrättningar också.
Som vadå?
– Till exempel skola, förskola eller idrottsanläggning.

Planprogrammet beräknas vara klart tidigast 2025 och därefter väntar arbetet med en eller flera detaljplaner innan några konkreta byggen kan få klartecken.
Jussi Nieminen Jusola betonar att området även vid en eventuell bebyggelse ska harmonisera med naturen.
– Ja, vi ska inte skövla marken utan bostäderna ska ligga i trevlig natur.
Om östra Barkargärdet bebyggs blir det också ett sätt att bygga ihop Ornäs mer med centrala Borlänge.
– Det kan bli bra för kollektivtrafiken.

[YouPlayPlaylistPlayer video="2847" floating="3" ap mute pl=764 nt=10]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS