Det gångna året har varit ansträngt för polisen i Avesta och Hedemora, men inom en snar framtid kommer bygden få områdespoliser. “Det här kommer ge effekt då vi kan jobba mer riktat mot olika problem”, tror Martin Öhman som är tillförordnad lokalpolisområdeschef.
Foto: Sara Flodin

Avesta och Hedemora får områdespoliser

AVESTA Inom kort kommer Avesta och Hedemora kommun få två områdespoliser. – Vi ser ett behov av ett mer uppsökande arbete i Avesta och Hedemora. Det här kommer ge effekt då vi kan jobba mer riktat mot olika problem, säger Martin Öhman som är tillförordnad chef för lokalpolisområde Falun som Avesta och Hedemora ingår i.

Poliskommissarie Martin Öhman säger att det gångna året varit ansträngt för polisen i Avesta.
– Vi har haft mycket att göra lokalt och vi har bidragit till det nationella arbetet. Allt det här sammantaget gör att vi vill prioritera arbetet med ungdomar och den lokala närvaron i Avesta och Hedemora. Därav fattade jag beslut om att vi kommer omfördela resurser för att möjliggöra områdespolisverksamhet.

Områdespoliser finns sedan tidigare i Falun och Borlänge.
– De, liksom all annan resurs, är en del i polisområde Dalarna. Finns det behov kommer de kunna täcka var som helst i hela landet, men den primära uppgiften är den lokala lägesbilden i Hedemora och Avesta.
En områdespolis kan arbeta mer fokuserat än vanliga ingripandepoliser och jobbar uppsökande beroende av den problematik som råder.
– De har mer tid till förfogande att jobba kontaktskapande och även gränssättande mot ungdomar om vad som är okej och inte.

En effektivisering och prioritering har legat till grund för satsningen med områdespoliser i Avesta och Hedemora. “Det är inte bara tillskott av resurser som möjliggör det här”, förklarar Martin Öhman som är tillförordnad lokalpolisområdeschef. Foto: Sara Flodin

Att Avesta nu får områdespoliser är inget som är avhängt förra veckans stora polisiära insats då detta bestämdes redan vid årsskiftet.
– Den insatsen ändrar ingenting egentligen, säger Martin som tycker att det är väl investerade pengar.
– Det här kommer ge effekt då vi kan jobba mer riktat mot olika problem.
Martin ger exemplet från när det var stökigt i gallerian.
– Där har vi jobbat framgångsrikt, men vi fick då använda resurser som jobbar ingripande. När de poliserna får ett larm måste de avbryta för att åka på larmet. Den här resursen är mer fredad, vilket innebär att de jobbar mer ostört och strategiskt för att få en förändring på sikt.
Klicka HÄR för att läsa om polisens insats.

Polisen har haft ett möte med Avesta kommun. På mötet deltog kommundirektör Tobias Åsell, Kommunstyrelsens ordförande Blerta Krenzi (s) samt Lars Isaksson (s) från riksdagen. Från polisen deltog kommissarie Martin Öhman, kommunpolis Thomas Nordström och Jimmy Owetz som är gruppchef på ingripandepolisen.
– Det var ett väldigt bra möte. Vi vill samma sak och vi vet sedan tidigare att vi samverkar väldigt bra och har en gemensam vilja.
Jimmy Owetz är den som kommer vara gruppchef för områdespoliserna.
För att möjliggöra en snabb uppstart kommer en tillfällig tillsättning av tjänsterna göras fram till sommaren. Till att börja med kommer två personer arbeta som områdespoliser och de ska utgå från polishuset i Avesta.
– Sen kommer vi att utöka allt eftersom att vi får mer resurser.
Martin intygar att det är politiken som banat väg för denna satsning. Efter sommaren är planen att vi kommer ha en fast lösning. Prion är att få igång den här verksamheten så fort det bara är möjligt.
– Ja, polismyndigheten har fått mycket större tilldelning av resurser och pengar, vilket möjliggör sådant här, att vi kan växa och utveckla vår verksamhet.

[YouPlayPlaylistPlayer video="2847" floating="3" ap mute pl=764 nt=10]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS