Tomas Kristoffersson, projektledare Ökad handelskraft 2.0, bjöd in Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi att föreläsa om platsens attraktionskraft.
Foto: Maria Karlsson

Attrahera unga viktigt för platsens tillväxt

LUDVIKA. Det räcker inte med arbetstillfällen och en bra service i en kommun för att människor ska vilja flytta till en plats, enligt forskning. – Om 18-35-åringar tycker platsen är tråkig då är det svårt att växa eftersom det är denna ålderskategori som flyttar runt mellan kommunerna, säger Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi.

De senaste 25 åren har hon ägnat sig åt att forska om vad som gör att människor väljer att flytta till en plats, eller ifrån.
Nyligen föreläste Charlotta Mellander på Science park, Borlänge, och föreläsningen sändes också live så den gick att följa via länk även i kommunerna Ludvika, Smedjebacken, Falun, Gagnef och Säter.
– Det är precis det här vi arbetar med, säger Tomas Kristoffersson, projektledare Ökad handelskraft 2.0.

Föreläsningen kunde följas på plats vid Science park i Borlänge.

Platsens attraktionskraft är viktigare än man tidigare trott för den ekonomiska utvecklingen i en kommun eller region.
Enligt Charlotta Mellander har storleken en betydelse här. Urbaniseringen har pågått under lång tid och även om den kanske stannade av lite under pandemin så fortsätter flytten till större städer.
– Vi tycker vissa saker är attraktiva en del i livet och andra saker en annan del av livet. Men kommuner har en tendens att satsa på samma saker, exempelvis det som är bra för barnfamiljer och de som är lite äldre.
Några som flyttat från sin födelseort kommer tillbaka och enligt Charlotta Mellander är det därför viktigt att de unga får med sig en positiv bild av den plats de vuxit upp på.
För om den negativa spiralen med avfolkning har satt igång är det svårt att vända den, menar hon.

Det finns ett värde med att vara många och nära varandra, som vi är i större städer, enligt Charlotta Mellander.
– Det går att göra större investeringar då det finns fler kunder, transportkostnader minskar, det är lättare att få tag på kompetens och större möjlighet att specialisera sig. Det blir också en större variation på arbetsmarknaden vilket ger mindre sårbarhet, och fler idéer föds när människor möts och pratar med varandra. Dessutom kan större effektivitet leda till högra löner, vilket i sin tur lockar ännu fler till en ort.
Större platser erbjuder också fler valmöjlighet utanför arbetslivet, med fler restauranger, kaféer och andra mötesplatser, vilket lockar åldersgruppen 18-35 år.

Charlotta Mellanders råd till mindre orter är bland annat att bygga nätverk tillsammans med kommunen, att försöka få yrkesutbildningar till regionen och underlätta för eldsjälar som kan få saker att hända.
Möjligheten till god livskvalitet är också viktig för hur attraktiv en plats är.
Det Charlotta Mellander sett i sin forskning är att platsen där vi bor också påverkar människors lycka.
Det som ger lycka kan exempelvis handla om tillgång till en bra grundskola, mötesplatser i samhället och att platsen är estetiskt tilltalande. Och sist men inte minst att det är en bra plats för många olika typer av grupper att bo på.
– Framgångsrika regioner välkomnar alla, förklarar Charlotta Mellander.

I Ludvika valde 18 personer från olika branscher att följa föreläsningen via länk och det blev intressanta diskussioner efteråt, enligt Veronica Lindgren, Unika Ludvika. De pratade om hur Ludvika skulle kunna se ut om tio år, exempelvis vilka restauranger och butiker som finns då, och vilka platser det byggts på.

[YouPlayPlaylistPlayer video="2847" floating="3" ap mute pl=764 nt=10]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS