I Ludvika väljer många tjejer att gå en teknisk gymnasieutbildning.
Foto: Sara Flodin

Antalet tjejer minskar på teknikprogram

LUDVIKA I Ludvika väljer många tjejer att gå en teknisk gymnasieutbildning. Här valde 9,3 procent tjejer ett tekniskt program, jämfört med rikssnittet som är 2,6 procent visar en ny analys från Sveriges Ingenjörer.
Johan Kreicbergs, chefsekonom och chef Politik och påverkan, Sveriges Ingenjörer, Foto: Privat

I vissa av Sveriges kommuner väljer inga tjejer teknikprogrammet, medan det i andra kommuner är upp till en tiondel. Sveriges Ingenjörers rapport konstaterar dock att ett lågt antal tjejer går teknikprogrammet, vilket får konsekvenser för ingenjörsutbildningarna.
– Av de tjejer som går på teknikprogrammet söker omkring var tredje sig vidare till en ingenjörsutbildning. Det är en betydligt högre andel än från övriga program. Därför är det ytterst oroande att andelen tjejer som söker sig till teknikprogrammet minskat markant de senaste åren, säger Johan Kreicbergs, samhällspolitisk chef på Sveriges Ingenjörer.

Den geografiska närheten till teknikprogrammen tycks påverka hur många tjejer som går utbildningen. Teknikprogram erbjuds inte i 122 av landets 290 kommuner. I dessa kommuner är andelen tjejer som väljer det tekniska programmet lägre.

– Slutsatsen av vår analys är att det behövs en stor satsning på tekniska gymnasieprogram. Det är absolut nödvändigt att dessa utbildningar tillgängliggörs över hela Sverige. Samtidigt finns det även andra lokala åtgärder som kan ha stor betydelse. Förebilder måste visas upp och utbildningarna ska hålla en hög kvalitet, säger Johan Kreicbergs.

De befolkningsmässigt största kommunerna i Dalarna
med flest tjejer på teknikprogrammet angivet i procent:

Fotnot: Rapporten utgår från siffror för hela landet men i listorna ingår endast de 150 befolkningsmässigt största kommunerna, eftersom i de minsta kommunerna kan väldigt få personer ge stort utslag.
Fakta teknikprogrammet:
2023 valde 2,6 procent av tjejerna i niondeklassarna teknikprogrammet, jämfört med 3,2 procent 2019.
I nio av landets kommuner började ingen tjej på teknikprogrammet 2018–2022.

[YouPlayPlaylistPlayer video="2847" floating="3" ap mute pl=764 nt=10]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS