Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Maria Hind Alias är samhällsvetare samt tidigare politiker och uppväxt i en hederskultur. I sin föreläsning berör hon känsloladdade erfarenheter, värderingar, lojalitetsband och säkerhetsaspekter i arbetslivet.
Foto: Sonny Jonasson

Alias om säkerhet och värderingars tunga vikt

FALUN. Maria Hind Alias är föreläsare och före detta politiker. Samhällsvetare och ensamstående mamma. För åhörare i Falun ger hon sin syn på hederskultur och värderingskrockar. Hon lägger också tyngd på riskerna i detta kopplat till säkerhetsfrågor och näringsliv. – Det här är frågor som många företag kan behöva ställa sig, säger Maria.

IT-företaget Nordlo finns i många svenska och norska städer. Bland annat har man en filial i centrala Falukvarter.
Företaget bjuder månatligen in till frukostföreläsningar i otvungen miljö.
Ämnesvariationen är stor och berör såväl bransch som samhälle och aktuella frågor i stort och smått.
I åhörarskaran finns bland annat representanter från lokalt och regionalt näringsliv och gäster med intresse för föreläsarna och deras fokusområden.

Denna gång är ordflödet vikt för den i Eskilstuna hemmahörande Maria Hind Alias.
I en informativ och personlig framställan ger hon inledningsvis en inblick i hennes erfarenheter av att växa upp i en kontext av hederskultur.
– Jag är född i Bagdad och kom till Sverige som sexåring. Pappa hade redan tidigt en önskan att vår familj skulle integreras i det svenska samhället. Därför flyttade vi efter bara några månader från Fittja till Nyköping, vilket han såg som en miljö med bättre möjligheter för oss.

Hon redogör för en barndom och tonår där outtalade begränsningar ändock är ständigt närvarande. Företeelser som pojkvän, övernattningar och disco är inte aktuellt.
– När jag var 15 flyttade vi till Eskilstuna då jag bestämt mig för att bli frisör. Och pappa gick efter mycket övertalning med på det och lät mig följa min övertygelse, vi flyttade dit hela familjen.
– Det blir ju så att jag pratar mycket om pappa. Under min barndom är mamma en bifigur, fortsätter hon och förklarar att familjen tillhör den kristna folkgruppen syrianer.

Maria Hind Alias. Foto: Johan Bokström

När kärleken presenterar sig för Maria gifter hon sig med en man i samma kultur, som “godkänts” efter noggrann granskning av hennes familj och släkt.
Äktenskapet gör avstamp i värme men utvecklas snart till något mörkare, där Maria under lång tid utsätts för både fysiskt och psykiskt våld.
– Att skilja sig är inte ett alternativ i kulturen jag kommer ifrån, men efter elva år lyckades jag bli fri. Och min pappa hjälpte mig, återberättar hon.

Fadern påtalade för upprörda släktingar att “vi måste börja behandla flickor och pojkar på samma sätt”, och fanns vid Marias sida i den tuffa separationen.
Där finns han och hennes närmaste familj kvar även i dag, och pappan delar dotterns ambition att informera om hederskultur och konsekvenser de erfarit inom den.

Maria Hind Alias har under många år även varit aktiv inom Socialdemokraterna, men är i dag partipolitiskt obunden.
Vid sin digitalt förmedlade föreläsning riktad till Falun och flera andra orter i landet, talar hon bland annat om rådande samhällstemperatur.
Om skjutningar, utanförskap, ungdomar som inte hittar en hemvist ens i sina egna hem och än mindre i yttre sammanhang.
Om bristande integration, utbildning och information. Klanstrukturer, värderingar och idéer om nya sätt att bemöta och arbeta med människor från andra länder och kulturer.

Hur mycket av dagens ansträngda läge som hänger ihop i en lång kedja av utmaningar.
– Vi ligger efter så det sjunger om det på det här området, menar Maria.
Och fortsätter:
– Det kan ta mellan 1,5 och 2 år att få uppehållstillstånd, och varför ska personer då sitta och vänta under den tiden? Sätt folk i skolbänken för att börja studera svenska, så de kan få insyn i samhället. Vad säger det här landets värderingar och lagar, exemplifierar hon.

Maria Hind Alias poängterar värderingars betydelse. “Värderingarna är så viktiga för att motverka risker och motsättningar”, säger hon. Foto: Sonny Jonasson

Hon förevisar en “värderingskarta” baserad på en undersökning bland 6 500 individer med bakgrund i bland annat Turkiet, Iran, Irak och Somalia.
Denna uppges visa hur just värderingar är något som kraftigt särskiljer sig på vissa områden.
Här knyter hon an till säkerhetsfrågor nära ämnet.
Tanken är att zooma in på sårbarheter och risker vad gäller IT- och personalsäkerhet, som chefer och ledare behöver hålla koll på.
Hur lojalitetsband kan skilja sig åt beroende på kulturell kontext, och vilka implikationer detta får ur ett personalsäkerhetsperspektiv.

Maria Hind Alias:
– Man behöver diskutera dessa frågor och kulturen man har på arbetsplatsen. Spelar ingen roll om man har 5 eller 50 medarbetare.
– Exempelvis kan ett IT-företag ha vattentäta system och tjänster, men sårbarheten man har är den mänskliga faktorn. Det kan handla om vilken person som sitter på en viktig position, resonerar hon.
Detta, säger Maria, är en diskussion som behöver vara levande i såväl rekryteringsprocesser som andra företagsförfaranden.
– Inte minst i säkerhetskänsliga verksamheter. Är personen lojal mot företaget, eller snarare andra strömningar eller främmande makt?
– Återigen är värderingarna därför så viktiga för att motverka dessa risker och motsättningar. Värderingar är ju vad vi tycker och tänker, både om oss själva och om andra, säger Maria Hind Alias.

Nästa föreläsning på Nordlo sker den 4 oktober. Då är föreläsaren den digitalt välorienterade Leif Nordlund, och ämnet stavas “AI – hur förändrar det vårt arbete?”.

[YouPlaySinglePlayer video="2337,1874,284190" floating="3" ap mute pl=988 nt=30]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!