Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
En 14-åring som medvetet förstör Borlänge kommuns egendom kan få betala 75 procent av kostnaden eller arbeta av skadan i upp till två veckor. (Bilden är arrangerad).
Foto: Karin Diffner

Barn som förstör kan få “arbeta av” skadan

BORLÄNGE. En sexåring som medvetet förstör något kan få lov att betala 25 procent av kostnaden. Eller arbeta av skadan i högst tio timmar. Det enligt nya skadeståndsrutiner. – Jag hoppas det här leder fram till en diskussion hemma och i föreningar om att vara rädda om våra gemensamma tillgångar, säger kommundirektören Jörgen Olsson.

Den 7 mars infördes rutiner för skadegörelse som minderåriga gjort sig skyldiga till på Borlänge kommuns egendom. Kommundirektör Jörgen Olsson är den som fattat beslutet, men enligt honom handlar det inte om nya rutiner.
– Det är en sammanställning av gällande lagstiftning och skolledarpraktikan, men det är nu vi sätter det på agendan, säger han.

Kommundirektören Jörgen Olsson.
Kommundirektören Jörgen Olsson. Foto: Karin Diffner

Enligt rutinerna så finns ingen nedre åldersgräns för när barn ska bli skyldiga att ersätta vad de förstört, men att det ska tas hänsyn till sådant som “ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet och ekonomiska förhållanden”.
– Rutinerna ska ses som stöd, men varje fall är unikt och man måste se till omständigheterna, säger Jörgen Olsson.
– Det kan alltid inträffa olyckshändelser, men medveten och avsiktlig skadegörelse på vår gemensamma egendom kan vi aldrig acceptera, fortsätter han.
Om ett barn har ertappats med medveten skadegörelse ska föräldrarna kontaktas innan ett eventuellt krav på ersättning skickas ut. I rutinerna står det att “en lösning i samförstånd med vårdnadshavarna eftersträvas”.
Det innebär att det i vissa fall kan bli fråga om att barnet och dess föräldrar får betala medan i andra fall barnet kan få “arbeta av” det han eller hon förstört.

Arbetet kan handla om att måla över klotter eller göra enklare reparationsarbeten, men behöver inte ha direkt koppling till skadad.
När det blir fråga om att betala eller arbeta av skulden vill Jörgen Olsson inte svara på men säger så här när det gäller hans eget barn:
– Om min son medvetet skulle ha sönder något på sin skola så tycker jag det inte är mer än rätt att han får sopa upp det själv.
Vem är det som ska bestämma när förstörelse är medveten?
– Vi fastställer rutinerna nu och nästa skede är att tillsammans med förvaltningscheferna titta på hur de ska implementeras.
Jörgen Olsson var tidigare vd för Tunabyggen och har där också arbetat mot skadegörelse.
– Där agerade vi konsekvent mot skadegörelse och lyckades också minska den, säger han.

Fakta/Så här mycket kan barn få betala för skadegörelse
Barnets ålder: Vid vårdslöshet och vid uppsåt
6-9 år: 25 % respektive 25 %
10-15 år: 50 respektive 75%
16-17 år: 75 respektive 90 %

Fakta/Så här länge kan ett barn få “arbeta av” skadan
6-8 år: Högst tio timmar.
9-12 år: Högst en vecka som innebär 30 timmar.
13-14 år: Högst två veckor.
15 år: Högst tre veckor.

Enkät: Vad tycker du om att barn ska kunna “arbeta av” det de förstört?

Yvonne Karlsson, 64, pensionär, Borlänge.
Yvonne Karlsson, 64, pensionär, Borlänge: – Sexåringar är för små, så dem får man försöka tala med. Men när barnen är lite äldre så tycker jag att det är riktigt att de får rätta till det som de förstört.
Per Andersén, 79, pensionerad lärare, Borlänge.
Per Andersén, 79, pensionerad lärare, Borlänge: – Självklart ska de kunna arbeta. Sexåringar kanske är i minsta laget, men från mellanstadiet och uppåt så begriper de vad de gjort och ska också kunna arbeta av det.

 

Madelene Erkers, 27, undersköterska, Falun.
Madelene Erkers, 27, undersköterska, Falun: – Som samhället ser ut i dag så kan det behövas hårdare straff även för unga personer så att de lär sig vad som gäller. Men de måste också få hjälp och stöd.

 

Lina Rehn, 31, undersköterska, Ludvika.
Lina Rehn, 31, undersköterska, Ludvika: – Det låter jättekonstigt. När man är sex år har man inget konsekvenstänk och det är bättre att prata med dem. Tonåringar är däremot medvetna och de kan få jobba.
Johan Bobäck, 52, systemutvecklare, Sundborn.
Johan Bobäck, 52, systemutvecklare, Sundborn: – Det är inte mer än rätt. Klockrent. Om mina söner förstörde något så fick de fixa det. Men det gäller att barnen har ett väldigt stöd av någon förälder.
Henrik Zetterberg, 37, brandman, Borlänge.
Henrik Zetterberg, 37, brandman, Borlänge: – Om de är så unga som sex år är det bättre att lägga ansvaret på föräldrarna, men om de är straffmyndiga så ska de själva ta konsekvenserna av det de gör. 
[YouPlayPlaylistPlayer video="2847" floating="3" ap mute pl=764 nt=10]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!