Region Dalarna meddelar att man av ekonomiska anledningar ska minska antalet bussturer i länet.
Foto: Sonny Jonasson/Arkiv

607 färre bussturer varje vecka

FALUN/DALARNA. Region Dalarna aviserar att man planerar minska antalet bussturer i länet. Detta för att spara 28 miljoner kronor per år.
Syftet är en reducering av trafikkostnader för att uppnå en ekonomi i balans. Detta meddelar Region Dalarnas kollektivtrafiknämnd. Genom regionplan, budget och finansplan 2024–2026 har kollektivtrafikförvaltningen uppdraget att vidta åtgärder för att nå en ekonomi i balans under 2024 motsvarande 85 miljoner kronor.
Ett av uppdragets fokusområden är enligt nämnden att se över turer med få antal resenärer.
Att reducera dessa turer kan enligt förslaget ge en kostnadsbesparing på cirka 28 miljoner kronor per år, exklusive fordonens kapitalkostnad.
I förslaget om dessa åtgärder är antalet indragna turer 607 stycken på veckobasis.
Dalatrafik kommunicerar på sin webbplats följande: “Vi har effektiviserat vår trafik. Åtgärderna är också en del i Region Dalarnas arbete med få ekonomin i balans. När resurserna minskar är det inte försvarbart att köra busstrafik med inga eller få resenärer.”
Fullständig information kring vilka bussturer med Falukoppling som försvinner kan skådas på Dalatrafiks hemsida.
Region Dalarna upplyser att trafikreduceringen ska ske i två etapper. Den första sker vid tidtabellskiftet den 10 december 2023, och resterande del av minskningen sker den 26 februari 2024.
Förslaget – trafikreducering om 607 turer på veckobasis för besparing om 28 miljoner kronor – godkändes vid kollektivtrafiknämndens sammanträde.
Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS