Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Det här gänget ser fram emot att Familjecentralen Sopranen snart ska öppna. Från vänster: Annika Holten, Mari de Deugd, Sandra Larsson, Jeanette Jones, Christina Bång, Catharina Svensson, Anna Björklund och Emma Elsander.
Foto: Karin Diffner

Efterlängtad central ska underlätta för familjer

BORLÄNGE. Den är efterlängtad, Familjecentralen Sopranen som snart öppnar i Borlänge. – Det känns jättebra, men man kan inte riktigt tro det förrän vi är där, säger Emma Elsander som är BVC-sköterska.

Familjecentralen har fått namnet Sopranen och ligger på Maskinistgatan där mottagningsenheten låg tidigare.
– Det är en strategiskt bra placering som det är lätt att hitta och lätt att ta sig till, säger Catharina Svensson.
Hon är chef för öppna förskolan, en verksamhet som har saknats i Borlänge i flera år. Nu blir den en del av familjecentralens fyra olika verksamhetsområden. De andra är
mödravårdscentral, barnavårdscentral och socialtjänst.

Tillgängligheten och möjligheten att samverka är något av det som Christina Svensson och Annika Holten ser som de stora fördelarna med att flytta in i Sopranen.

I många år har personal inom region och kommun verkat för att även Borlänge skulle få en familjecentral, något som finns i många andra kommuner.
– Det har varit många turer fram och tillbaka sedan 2008, säger barnmorskan Annika Holten.
Men nu snart är det dags även för Borlänge att få en egen familjecentral. Fördelarna är många, enligt berörda.
– Kommunen och regionen jobbar ju med samma människor och att samverka gör det lättare att ge en god och nära vård, säger Christina Bång, chef för regionens personal på Sopranen.
Att kunna gå till samma ställe när man är gravid, med sitt lilla barn, delta i föräldragrupper och öppna förskolan ses som en stor fördel. Trösklarna blir lägre även till verksamhet som kan uppfattas som jobbig.
– Socialtjänsten kan vara förknippat med rädsla men att vi finns lättillgängliga kan avdramatisera det, säger Sandra Larsson, chef för socialtjänstens förebyggandeenhet.


Catharina Svensson fyller på:
– Man får ett ansikte på en person man känner igen. Man går inte till soc utan man går till Mari.
Mari heter de Deugd i efternamn och arbetar som föräldrarådgivare på socialtjänsten. På Sopranen ska också psykologen Jeanette Jones arbeta.
De ska tillsammans med övrig personal hitta olika former att samarbeta utifrån besökarnas behov. En barnmorska kan till exempel komma in på öppna förskolan och informera om något eller svara på frågor. Personalen kan också sätta ihop föräldragrupper för att hjälpa och stötta.
– Det kan handla om unga föräldrar eller ensamstående mammor, säger Annika Holten.
– Vi får fråga oss vad Borlänge behöver just nu. Det blir en vägledning för hur just den här familjecentralen ska se ut, fortsätter Catharina Svensson.
Ett 20-tal personer kommer att jobba på Sopranen som invigs den 12 maj. Huset är på drygt 1 300 kvadratmeter och byggt i samråd med dem som ska arbeta där.
– Huset öppnar för tillgänglighet men respekterar också integriteten, säger Anna Björkman som är kommunens kvalitetsutvecklare.
På övervåningen kommer SFI:s vuxenutbildning att hålla till.

 

Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!