Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Folkhälsoanalytikern Junia Joffer betonar värdet i den nu högaktuella och extrainsatta enkäten “Hälsa på lika villkor?”.
Foto: Sonny Jonasson

22 000 vårdenkäter ska främja folkhälsoarbete

Nu är folkets röst av största vikt. En unik undersökning med livsviktig funktion når 22 000 av länets individer. Hur mår människor egentligen i pandemin?

– Det är av stor betydelse att många nu gör sin röst hörd via den här enkäten, betonar folkhälsoanalytikern Junia Joffer.

Att undersökningen har en synnerligen angelägen funktion framstår som tveklöst.
Ordinarie folkhälsoenkäter genomförs vartannat år. Den nu aktuella är en extrainsatt undersökning som utökats med ett speciellt framtaget verktyg.
Vilket ska visa nivån av invånarnas nuvarande väl och mindre väl, där pandemins konsekvenser är ett faktum som således också ges utrymme.
– Den här enkäten är en viktig pusselbit i en helhetsbild för att uppnå så jämlik hälsa som möjligt, förklarar Junia Joffer som är folkhälsoanalytiker och utredare vid Region Dalarna.
Hon utvecklar:
– ”Hälsa på lika villkor?” kommer att ge oss material för att analysera hur befolkningen i Dalarna mår. Fysiskt, psykiskt och socialt.

Enkäten utförs nationellt, men Region Dalarna väljer att medverka med ett tilläggsurval. Om aspekter kopplade till just covid-19 framhåller Junia att undersökningen ger inblick i vad som kan ge stort avtryck i ett viktigt framtidsarbete.
En pandemi är – lyckligtvis, får väl tilläggas – något som hittills inte drabbar med påtagligt korta tidsintervall.
– Målet med folkhälsoarbetet är att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen.
– Att vi i nuläget befinner oss i en akut pandemi innebär därtill sannolikt både speciella och försvårande omständigheter. Den lägesrapport vi får av befolkningen i form av enkätsvar kan verkligen hjälpa oss jobba förebyggande och hälsofrämjande, understryker Junia Joffer.

Hon lägger härav tyngd på såväl enkätens tidigare etablerade frågestoff som det för samtiden särskilt infogade pandemifokus som kan påvisa brister i en extraordinär situation.
– Ibland ser vi en ojämlikhet i hälsan, och det är viktigt att belysa det även i ett pandemisammanhang.
– Ofta är det olika livsvillkor och socioekonomiska förutsättningar som påverkar. Generellt sett har vi i Sverige väldigt goda system för att undvika och förebygga detta.
Att upprätthålla och ytterligare stärka beskrivs av Junia som ett framträdande ändamål med ”Hälsa på lika villkor?”.
– Många hälsoklyftor kan överbryggas och vi kan faktiskt påverka hälsoläget. Och den här enkäten är ett viktigt verktyg i detta.

Hon ger konkreta exempel i ett sammanhang där syftet är välmående – ett människonära arbete, riktat till alla oavsett kön, ålder eller status.
– Man kan behöva rikta om och skruva lite på själva insatserna. Att ändra detaljer för att kunna nå så många som möjligt, upplyser Junia.
Hur en persons hälsa upplevs kan enligt uppgift ha orsak i både individuella och strukturella faktorer i samhället.
Alla påverkas – och beroende av livssituation kan dessa utgöra tillgång alternativt belastning.

Och det är här Junia, hennes allierade regionkrafter och inte minst Folkhälsomyndigheten vill bidra till balans, rättvisa och nämnda minskade klyftor.
– 22 000 personer är en ganska stor målgrupp, och SCB har skapat ett urval som är representativt för länet i stort, förklarar hon och inflikar att ytterligare en tillgång är att kunna skärskåda resultaten på kommunnivå.
Människors redogörelse för den egna hälsan i ”Hälsa på lika villkor?” kommer därav äga stor förmåga till att färga kommande insatser på såväl politisk som strategisk agenda, spår Junia.
Så också i händelse av en eventuell framtida pandemi.

Vad som i detta nu är formulär och skrivna omdömen kommer tills i höst att omsättas i verklighetsvisande resultat.
En verklighet som påverkar alla och där ett så gott liv som möjligt utgör nyckelbegrepp.
Folkhälsoanalytikern Junia Joffer betonar värdet av delaktighet, att positiva förändringar inte är något ensamarbete.
– Man måste vara ödmjuk inför det här och se hela systemet. Det finns ett uttalat mål att de hälsoklyftor som i dag finns ska slutas inom en generation.
– Därför är det här en så viktig enkät. Hög svarsfrekvens ger starkt underlag för kloka beslut. Det är av stor betydelse att många nu tar chansen att göra sin röst hörd, accentuerar Junia.

[YouPlayPlaylistPlayer video="2847" floating="3" ap mute pl=764 nt=10]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!