Bertil Israels och Jan Wedin i den nu 100-årsjubilerande Falu Radioklubb. Här i klubbens högkvarter på militärt område i Falun. Lokaler man tyvärr blir av med under året, och man välkomnar därför förslag på ny hemvist för verksamheten.
Foto: Sonny Jonasson

100 helhjärtade år i etern för Faluklubb

FALUN. För att göra avstamp i begynnelsen bör almanackan backas rejält. Närmare bestämt till 1924. Det är sex år efter första världskriget – och i Falun bildas en radioklubb som ska komma att göra stort avtryck. – Nu firar klubben hela 100 år och vi hoppas kunna uppmuntra en återväxt inom det här, säger Bertil Israels.

Bertil Israels och klubb- samt styrelsekollegan Jan Wedin ger en generös inblick i ett minst sagt digert kapitel radiohistoria.
Från 1924 års etablering med Ove Mogensen som motor, och vidare via etern vars omfattning alltså inbegriper ett helt sekel.
Bertil berättar:
– Ove Mogensen var nestorn för hela bildandet av klubben. Det var även fler inblandade i verksamhetens tidiga förehavanden, och de svarade för enormt viktiga insatser som lade grunden till den här långlivade klubben, hyllar han dåtida förgrundsfigurer.

Han utvecklar kring vad som i Falun får fint fotfäste och tämligen snabbt låter höra om sig.
– Det här med att börja lyssna på radio blev populärt, och det fanns vissa utländska kanaler men desto färre i Sverige. Det bildades en lokal lyssnarklubb i Falun, och de tog tag i saken och började sända själva.

Bertil Israels upplyser att man till en början egentligen saknade tillstånd att sända. En i text välbevandrad klubbmedlem ombesörjer dock en ändamålsenlig ansökan som sedan också beviljas.
Radioklubbens tillstånd träder i kraft den 8 augusti 1924, och det Falustationerade anropet lystrar då till “SMZK”.
På det hela taget märks en radiorelaterad entreprenörsanda som ska komma att ge eko långt bortom residensstadens ramverk. Bland annat svarar man för den första utsändningen av Vasaloppet, med ingen mindre än Sven Jerring på plats i Mora och vid mikrofonmembranet.

Jan Wedin och Bertil Israels är två av flertalet eldsjälar i Falu Radioklubb. Totalt har klubben i dag cirka 80 medlemmar, och verksamheten vilar på ett mäktigt kapitel radiohistoria. Foto: Sonny Jonasson
Jan Wedin och Bertil Israels är två av flertalet eldsjälar i Falu Radioklubb. Totalt har klubben i dag cirka 80 medlemmar, och verksamheten vilar på ett mäktigt kapitel radiohistoria. Foto: Sonny Jonasson

På den tiden sker själva sändningen på så vis att en kristallmottagare fångar upp radiovågorna via antennen.
Ett begrepp i sammanhanget är “rundradio”, vilket innebär att man skickar till många mottagare samtidigt.
– Ja, folk satt med sådana här apparater hemma, förklarar Bertil och förevisar en tidstypisk och välbevarad kristallmottagare.
Han fortsätter:
– Faluns rundradiostation var känd i hela Europa, en omtalad företeelse i det här sammanhanget.
Israels klargör att numera är rundradiosändning sedan länge monopolstyrd. Därtill omges den av ett tydligt regelverk och är tillståndspliktig.

Falu Radioklubb kan se tillbaka på en storhetstid under decenniet som följer klubbens första sändningar.
Och det är en rörelse som förmått hålla lågan vid liv och därtill delvis skifta skepnad.
– I dag är klubben ett samlande forum för amatörradio. Det är mer av en hobbyverksamhet, vi gör alltså inga nyhetssändningar eller underhållning för en lyssnande allmänhet, säger Bertil.

Den som sänder har också en individuell “identitet” i etern. Jan Wedin associeras med SM4HFI och Bertil Israels lystrar till SM4EDK.
Jan Wedin:
– Vi har i nuläget totalt cirka 80 medlemmar, varav många är aktiva i varierande grad. Personligen intresseras jag även mycket av den rent tekniska biten.
– Det krävs ganska mycket kunskap för att bli certifierad, och jag är bland annat delaktig i kurser för att erbjuda detta, berättar Jan som även arbetat med röntgenutrustning inom vården.

Världen över finns miljoner aktiva inom amatörradioverksamhet, och här visar Bertil Israels en hälsning från en amerikansk vän till Faluklubben. Foto: Sonny Jonasson
Världen över finns miljoner aktiva inom amatörradioverksamhet, och här visar Bertil Israels en hälsning från en amerikansk vän till Faluklubben. Foto: Sonny Jonasson

Han redogör också för tänkbara tillfällen då denna form av radio kan utgöra en samhällsresurs.
– Amatörradio kan vara en tillgång att nyttja som förbindelse vid exempelvis ett katastrofscenario eller andra större händelser. Då kan det här kanske vara enda tillgängliga kommunikationskanalen.
– På sätt och vis har den här typen av radio bidragit till att utveckla både statlig och kommersiell radio. Har man därtill kunskap om hur radiovågor studsar så kan man vara en potentiell resurs för flera yrkesbranscher, säger Jan i uppmuntrande toner mot yngre generationer på väg ut i arbetslivet.

Klubbens lokal återfinns på militärt område beläget mittemellan regementet och handelsplats Majoren.
Nedervåningens på flera vis tekniskt fascinerande maskinpark får på övervåningen sällskap av en mindre, men mycket historieladdad, utställning av äldre utrustning och föremål.
I sommar blir man dessvärre av med lokalerna. I sökandet efter nytt högkvarter nämns att vissa egenskaper som utrymme för utrustning, mast och dylikt kan utgöra faktorer av betydelse.
Duon låter meddela att tips på ny hemvist för Falu Radioklubb tacksamt mottages.

När man nu firar 100 år ska detta heller inte passera obemärkt.
Bertil Israels – rik på goda minnesintryck från både sin farmor och sin far – omfamnar såväl då som nu och vad som komma skall.
– Min far var mycket teknikintresserad, vilket inspirerade mig. Som liten fick jag även en sådan där mindre radiorigg för barn. Och min farmor var historiskt intresserad, intervjuade folk och gjorde folklivsforskning. Skapade material som sedan tog plats i byböcker. I rundradion läste hon bland annat om verksamheten på fäbodar och livet på landet.

Han avrundar:
– Nu vill vi i Falu Radioklubb visa på radions historia här i Falun. Vi planerar bland annat utställningar av klubbhistoria i både text och bild. Dessutom hoppas vi inför Faluborna kunna genomföra radiosändningar på tillåtna frekvensband via både gammal teknik och spetsteknologi. Planer för tänkbara samarbeten och arrangemang finns, och vi har även sökt och fått beviljat kulturstöd från Bjursås Sparbank.
– Sedan vill vi så gärna även få in lite nytt folk. Nya radiovänner som kan föra det här vidare, säger en innerlig Bertil Israels och får medhåll av Jan Wedin.

Klubben förfogar över välbevarad radiohistoria. Här ses bland annat grundaren Ove Mogensen med den första sändaren som användes 1924 av Falu Radioklubb. Foto: Sonny Jonasson
Klubben förfogar över välbevarad radiohistoria. Här ses bland annat grundaren Ove Mogensen med den första sändaren som användes 1924 av Falu Radioklubb. Foto: Sonny Jonasson

Snabbfakta – amatörradio
• Amatörradio är radiokommunikation mellan människor, via radio, på många olika trafiksätt. Exempelvis telefoni, telegrafi eller digital kommunikation
• En hobby med inriktningar som exempelvis teknisk och experimentell, kontaktskapande, kunskapsutvecklande, hjälpande och bildande, bland annat via betydelsefull ungdomsverksamhet
• Enligt Post- och telestyrelsen menas med amatörradiotrafik “icke yrkesmässig radiotrafik för övning, kommunikation och tekniska undersökningar, bedriven i personligt intresse och utan vinningssyfte”
• Amatörradio utövas av cirka 3 miljoner personer världen över. I Sverige finns drygt 11 000 radioamatörer
• Amatörradion har funnits sedan radions barndom. Från början dominerade telegrafin, numera används många olika sändningssätt
• Möjligheterna för sändaramatörer har under åren ökat. I dag finns det tilldelade frekvensband alltifrån långvåg, mellanvåg och upp till mycket höga frekvenser (mikrovågor)
• Sedan 2004 utfärdar Föreningen Sveriges Sändareamatörer (SSA) amatörradiocertifikat/amatörradiolicens
• Sedan hemdatorerna kom med i bilden är det många som kopplar ihop datorn med radion och pratar/chattar med andra via tangentbordet
(Källa: Föreningen Sveriges Sändareamatörer)

[YouPlaySinglePlayer video="2337,1874,318880" floating="3" ap mute pl=988 nt=30]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS