ANNONS

Sotkamo Silver AB vill sälja sina sju undersökningstillstånd i Västerbergslagen som gäller volfram.
Foto: NewPeak Metals Limited

Volframprojekt i Bergslagen får ny ägare

LUDVIKA Sotkamo Silver AB vill sälja sina sju undersökningstillstånd i Västerbergslagen som gäller volfram till det australiensiska prospekteringsföretaget NewPeak Metals Limited.

Affären väntas efter myndighetsgodkännande i Sverige och Finland vara slutförd under slutet av 2020. Försäljningspriset är 150 000 euro (1,6 miljoner kronor) och omfattar också guldprojekt i Finland.
Volframportföljen med sju prospekteringstillstånd inkluderar den tidigare Yxsjöbergsgruvan som svarade för mer än 90 procent av den volfram som utvunnits i Sverige.
Volfram är nu listat bland EU:s kritiska råvaror för sin leveransrisk och ekonomiska betydelse.

De sju prospekteringstillstånden täcker en total yta på 11 012 hektar i det historiska volframgruvfältet, nära Grängesberg. Yxsjöberg, Hörken, Högfors ligger i Ljusnarsbergs kommun, Sandudden och Gänsen i Ludvika och Gubbo i Smedjebackens kommun.
Yxsjöberg-gruvan var 420 meter djup och gav 5,3 miljoner ton malm mellan 1897 och 1989. Detta tonnage inkluderar mindre malmmängder från närliggande små volframgruvor, bland annat Hörken, Wigströmsgruvan och Sandudden.

Efter anrikning och som gav volfram, koppar och flusspat kvarstod drygt
fem miljoner ton anrikningssand som har deponerats i två gamla sandmagasin.
”Bergslagens främsta kända volframtillgång idag är sandmagasinen vid Yxsjöberg, framför allt det äldre magasinet som fylldes under en tid när anrikningsprocessen var mindre effektiv. Utöver volfram innehåller anrikningssanden beryllium, vismut och tenn, samt sannolikt flusspat. Det har inte varit möjligt att finna information om eventuell kvarvarande malm i Yxsjöbergsgruvan”, skriver SGU i en aktuell rapport.

I ett nyligen avslutat forskningsprojekt (REMinE) där bland annat Luleå tekniska universitet har avfallssandens miljöpåverkan undersökts liksom möjligheten för återvinning.
I Bergslagen finns många av de innovationskritiska metaller och mineral som behövs för att klara klimatomställningen. Det bekräftas SGU:s rapport där Bergslagens potential för såväl primär och sekundär utvinning har kartlagts.
– Innovationskritiska metaller och mineral har hittats i både i berggrunden och i olika typer av gruvavfall, och i flera fall är fynden tidigare okända, säger Ildiko Antal Lundin, enhetschef på SGU.

I Bergslagen har traditionellt metaller som järn, koppar, zink och bly samt i viss mån även nickel, volfram och svavel eftersökts och brutits. Men SGU:s särskilda kartläggning bekräftar att regionen även har god potential för innovationskritiska metaller och mineral, som kobolt, sällsynta jordartsmetaller, volfram, platinagruppens metaller, indium och grafit.
Volfram är tät och har den högsta smältpunkten för någon metall. Den används i glödlampor, elektriska kontakter och bågsvetselektroder och i hårdmetallverktyg. Därför har bland annat Sandvik tidigare undersökt Yxsjöberg.

Den enda volframproduktion som förekommit i Sverige utanför Ludvikatrakten är vid Baggetorp i Östergötland.
När NewPeak Metals fått affären i hamn hoppas man på att lista företaget på någon europeisk börs.

Facebook

ANNONS

ANNONS