ANNONS

Tobias Back, tf. näringsliv- och besöksnäringschef på Norbergs kommun framför Gustavs hus som de nu hoppas få stöd för att renovera.
Foto: Rebecca Linder

Vill ge Mimerområdet ett lyft

NORBERG. Det så kallade Gustavs hus vid Mimerområdet hoppas kommunen nu kunna ge ett ansiktslyft och de har nu sökt medel från Boverket för att kunna bygga in toaletter i bottenvåningen.

– Vi hoppas att det här går i lås nu, säger Tobias Back, tf. näringsliv- och besöksnäringschef på Norbergs kommun.

Mimerlaven var en anläggning för att ta hand om malm och förädla den till råvara för järnframställning som var i bruk från 1960 till 1981. En period togs all malm från Norbergs underjordiska gruvor upp via Mimerlaven.

Anläggningen består av tre hus av olika höjd. Själva laven är den högsta delen, 64 meter hög. Under den finns ett lodrätt schakt som är 325 meter. Anläggningen står öde stora delar av året men lever upp ibland, bland annat i samband med Norberg festivalen. Utöver laven finns också Kraftcentralen som renoverades för några år sedan med hjälp från länsstyrelsen. Den nyttjas ibland av Unkans verksamhet med skate och uppträdanden. Gustavs hus byggdes 1920 och var från början ett ställverk för att sedan bli bostad men har nu stått tom i många år. Kommunen äger samtliga byggnader på Mimerområdet. De tog över dem 1999 efter rivningshot.

– Det är ju viktigt att vi bevarar byggnaderna och att de inte bara står och förfaller. Tanken med att renovera upp Gustavs hus och bygga in toaletter hoppas vi ska bidra till ökad användning av hela området, framhåller Tobias Back.
Kommunen har sedan tidigare tagit fram ett visionsdokument för hela Mimerlavsområdet och dess framtid. Denna vision ska under våren revideras. Att fräscha upp Gustavs hus blir ett steg framåt för visionen.

Tanken är att rusta upp huset till ursprungligt skick och att den på sikt ska kunna nyttjas som evenemangslokal med övernattningsmöjligheter samt bygga in toaletter på bottenplanet. Enligt bygglovsansökan handlar det om totalt åtta besökstoaletter samt två separata toaletter med dusch. Tanken är även att huset bland annat ska inrymma kök eller enklare café, en större sal som kan nyttjas som studio/ateljé/mötesverksamhet eller festivalkontor. Även ett sovrum finns inritat. Men för att det ska bli möjligt så är kommunen beroende av bidrag från Boverket som de nu ansökt om. Svar väntas i februari.

Publicerad i Annonsbladet (Avesta/Norberg) vecka 02 2019.

Facebook

ANNONS

ANNONS