ANNONS

“Jag kan inte säkert säga att jag vet, men jag upplever att det är mer problem för de unga att tampas med nu än tidigare”, säger skolkuratorn Ann Fagerberg Embretsen angående alla potentiellt negativa inslag som barn och unga av i dag kan tvingas tackla.
Foto: Sonny Jonasson

Viktigt stöd i skolans turbulenta korridorer

FALUN Hemligheter, oro, stress, sömnlöshet. Att gå från barndom till ungdom är ingen skrattmatch. Högstadieelever vet det här bättre än de flesta.

Högstadiet är en ofta turbulent tid i uppväxten.
Att gå från barn till mellanstor ungdom ställer många saker på sin spets. Därtill pådyvlar samtiden stora risker att drabbas av oro, stress och därtill kopplade negativa faktorer för unga människor.
– Jag kan inte säkert säga att jag vet, men jag upplever att det är mer problem för de unga att tampas med nu än tidigare, säger skolkuratorn Ann Fagerberg Embretsen.
Sociala mediers prestationsalgoritmer är ett ofrånkomligt inslag.
Därtill har vuxengenerationen ett viktigt uppdrag i att finnas där. En uppgift som tyvärr inte alltid fullföljs.
– Unga märker när föräldrar och andra berörda vuxna inte är närvarande på riktigt och tar sig tid.
– Det kan handla om att verkligen ta de här viktiga samtalen. Och för att kunna göra det måste man kanske också ha byggt förtroende och skapat en god relation till sina barn, utvecklar Ann.

I sin yrkesroll gläds hon åt att Falun på senare tid fördubblat personalresurserna inom skrået, från 8 till 16 kuratorer på kommunens skolor.
– Det är väldigt positivt på så vis att det ger oss större möjligheter att jobba förebyggande och tidigare fånga upp ungdomar med problematik eller som mår dåligt.
– På en föreläsning med polisen fick vi nyligen också veta att det förekommer mycket droger bland unga i Falun. För att vända trenden tror jag det krävs fortsatt samarbete mellan såväl skola och föräldrar som polis, socialtjänst och Dialogen, resonerar Ann Fagerberg Embretsen.
Västra skolan har tidigare delvis dragits med dåligt rykte.
En bild som skolans kurator gärna nyanserar.
– Det är tråkigt, även om det har funnits och finns saker som kan förbättras. Både polis och socialtjänst har uttryckt sig positivt om arbetet som nu pågår här, och i en genomförd trygghetsenkät får skolan goda omdömen. Både elever och personal gör väldigt mycket gott och jag är stolt över Västra, framhåller Ann.

I samspel med illustratören Maria Andersson Keusseyan har hon författat nya boken “Sam och hemligheten”, vars handling kretsar kring det faktum att barn och unga inte ska behöva bära på dåliga hemligheter. Vilket Ann också främjar i sitt dagliga arbete.
De första insatserna sker vid mellanstadiets sista anhalt.
– Skolkuratorerna träffar alla klasser i årskurs 6 vid tre tillfällen och pratar mående. Vad man behöver för att må bra, hur det kan vara när man mår dåligt och vilken hjälp som finns att få.
– En skolkurator är ju ingen behandlande instans, men vi kan bistå i kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin om så behövs.

Öppna spjäll, förståelse och reflektion beskrivs som betydelsefulla hållplatser på vägen mot välmående.
– Min personliga metod är att ge grundläggande kunskap i varför man mår dåligt, och tillsammans med eleven försöka se vad problemet är.
– Att hitta verktyg för att hantera situationen på ett konstruktivt vis är ett viktigt led.
Ann Fagerberg Embretsen tycker sig också skönja en generell attitydförändring.
– Det är inte längre tabu att prata om hur man mår, och det är en utveckling i rätt riktning, betonar hon.

Publicerad i Annonsbladet (Falun) vecka 02 2019.

Facebook

ANNONS

ANNONS