Barkbåtar med viktiga meddelande från barn och ungdomar.
Foto: Veronica Rigtorp

Viktiga budskap sjösattes på barnens arkitektkollo

Barkbåtar, önskemattor och fågelholkar på barnens arkitektkollo. Så har framtidsvisioner formats i Borlänge.

Hur ser barnens drömstad ut och hur uppmuntrar man deras förslag till förändring. Det har varit fokus under sommarens slöjd- och arkitekturkollo.
Kollot avslutades med sjösättning av barnens egenslöjdade barkbåtar.
– Barn och unga ska vara en del av samhällsbyggandet och arbetet med att även fånga deras perspektiv får inte vara ett spel för gallerierna. Därför utbildar vi barn och unga i arkitektur och slöjd. Inte nödvändigtvis för att de ska bli arkitekter, utan för att de ska kunna uttrycka sig i alla frågor som rör dem. Vilket stadens utformning gör i allra högsta grad, säger Pernilla Wåhlin Norén arkitekt i Borlänge kommun.

För andra året i rad anordnar Borlänge kommun arkitekturkollo och i år görs det i samarbete med Slöjdlab. Slöjden är viktig i sammanhanget eftersom det praktiska arbetet skapar delaktighet. Till kollot har metoder för att göra barns röster synliga i samhällsbyggnaden tagits fram.
Barnen har bland annat byggt insektshotell, fått vara med och bygga park och fått skapa en önskematta med önskemål om hur deras närmiljö borde se ut. Dessutom har barnen fått slöjda egna barkbåtar.
– Barkbåtsmetoden som vi skapat går ut på att man skickar iväg en barkbåt där det står ett budskap på seglet. Det finns egentligen inga givna regler för hur ett samråd ska gå till och att skicka iväg en egenslöjdad barkbåt är så mycket roligare och engagerande och gör att barnen vill delta, säger Pernilla Wåhlin Norén.

När båtarna sjösattes var förväntan hos ungdomarna stor. Några båtar kapsejsade direkt, och förhoppningarna sjönk rejält. Men med rådigt ingripande av Pernilla som barfota klev ner i det grunda vattnet och hjälpte båtarna, gick det hela till slut riktigt bra.
Budkapen på båtarna var lika variaerande som båtarnas byggnationer.
Ronny Beyer (S) ordförande samhällsbyggnadsnämnden och presenterades som: Han som bestämmer allt.
Ronny deltog med stort intresse och önskade få med sig några båtar till samhällsbyggnadsnämndens nästa möte. Men det kunde bli knivigare än beräknat, för barnen ville ta med sig sina båtar hem.
– Men några kan du nog få låna, menade Maud Rosén Findley som ledde barkbåtsgruppen vid sjösättningen.
– Kanske skulle vi (samhällsbyggnadsnämnden, reds anm) ha ett eget barkbåtsrace, säger Ronny Beyer halvt på skoj.

Beyer ser det sin mycket viktigt att lyssna till barnen och ungdomarna, då det åskådliggör bredden och morgondagens förväntningar på samhället. Han menar också att det ger barnen insikt i demokrati, hur de kan vara med och påverka.
– Istället för att sitta på läktaren med åsikter, kan de engagera sig och få förändring. Vi har alldeles för lite unga människor i politiken och det här är deras stad, säger Beyer och läser ett budskap på en barkbåtssegel.

Facebook

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS