ANNONS

“Det viktigaste är att vi följer basala vårdrutiner och använder den utrustning vi har på ett korrekt sätt”, säger Anders Lindblom, smittskyddsläkare i Region Dalarna.
Foto: Sonny Jonasson

“Vi är i ett allvarligt läge”

DALARNA Trycket på sjukvården i Dalarna ökar Som tidigare meddelats har Region Dalarna gått upp i förstärkningsläge. Orsaken är att allt fler patienter med bekräftad covid-19 behöver vård.

Sjukvården inom Region Dalarna leds nu av den ordinarie ledningsgruppen för hälso- och sjukvården där de fem divisionscheferna har en tung roll. Gruppen är också förstärkt med vissa nyckelfunktioner.

Ledningsgruppen för hälso- och sjukvården ansvarar för samordning och styrning av flöden, omställning och prioritering av verksamhet samt bemanning.

– Även om vi valt att arbete i linjeorganisationen, och inte enligt kris- och beredskapsplanen, är det nu viktigt att verksamheterna i Avesta, Falun, Mora, Ludvika och Säter finns med i arbetet. Därför skapar vi nu samarbetsgrupper på varje lasarett där lokala frågor hanteras, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Lotta Olmarken Ingler i en kungörelse Region Dalarna.

I samarbetsgrupperna ingår bland annat berörda verksamhetschefer. Grupperna på lasaretten rapporterar till ledningsgruppen för hälso- och sjukvården via divisionscheferna. Region Dalarna har som bekräftat gått upp i förstärkningsläge mot bakgrund av allt fler patienter med bekräftad covid-19 behöver vård.

– Vi är i ett allvarligt läge. Trycket på sjukvården i Dalarna ökar för varje dag. Vi kommer att behöva göra prioriteringar och omfördelningar av resurser redan innevarande vecka. Alla goda krafter behövs för att hjälpa de svårast sjuka, säger Lotta Olmarken Ingler.

Enligt Folkhälsomyndigheten smittar covid-19 som dropp- och kontaktsmitta mellan människor. För att bli smittad måste viruset hamna på slemhinnor i ögon, näsa eller mun och evidensen är god för att basala hygienrutiner förebygger dropp- och kontaktsmitta.

Basala hygienrutiner, stänkskydd vid risk för stänk mot ansiktet av kroppsvätskor och andningsskydd vid aerosolbildande moment tillsammans med goda rutiner för rengöring och desinfektion av ytor och utrustning minimerar risken för vårdrelaterad smitta. Detta ligger till grund för Region Dalarnas riktlinjer om vilken skyddsutrustning som ska användas i olika vårdsituationer.

– Det viktigaste är att vi följer basala vårdrutiner och använder den utrustning vi har på ett korrekt sätt, säger Anders Lindblom, smittskyddsläkare.

Privatpersoner eller företag som vill bidra med materiel till vården är välkomna att maila till corona.materiel@regiondalarna.se. Det är viktigt att så noggrant som möjligt beskriva materialtyp och antal.

– Ett stort tack till alla som hör av sig och vill hjälpa till. Alla mail som kommer in tittas på och de som bedöms som aktuella kontaktas, säger Anders Nordahl, miljö- och säkerhetschef, Region Dalarna.

Läget i Dalarna, tisdag den 31 mars

  • Antalet konstaterade fall av covid-19: 102
  • Antal patienter inneliggande på vårdavdelning på Falu lasarett: 40
  • Antal patienter (utöver antal inneliggande på vårdavdelning) som får intensivvård: 12
  • Antal patienter med covid-19 som avlidit: 9
Facebook

ANNONS

ANNONS