ANNONS

Ewa Jonsson, Maja Öhman Nyberg och Ewa Odenius vid AniCura Falu Djursjukhus ser i antågande en sommar med stora prövningar till följd av ökad belastning och brist på veterinärer. Fyrfota grabbarna Chiefen och Zito håller fortet inför vad som för deras mattar med kollegor kan bli tufft.
Foto: Sonny Jonasson

Veterinärbrist ger orolig djursommar

FALUN/DALARNA. Sommar och semester i antågande. Med steg som för djursjukhusen är närmast hotfulla. Bristen på veterinärer är stor, vilket sätter press på såväl yrkeskår som husdjur och deras ägare. – Som djurägare behöver man vara beredd att få åka längre för att få hjälp i sommar, konstaterar Maja Öhman Nyberg, chefsveterinär vid AniCura Falu Djursjukhus.

Dilemmat är inte nytt. Det är för veterinärer och djursjukskötare ett välbekant faktum att sommaren innebär ökat tryck på vården av husdjur.
Olyckor, huggormsbett (vilka redan noteras vara för årstiden många) och påtagligt värmepåslag är kända problemfaktorer.
Därtill är det inte bara exempelvis de husdjur som redan bor i Dalarna som under sommaren gör anspråk på resurser.
– Utöver ordinarie ökning i tillbud och patientantal så tillkommer turister och deras husdjur, berättar Maja Öhman Nyberg.
– I år kan detta bli extra kännbart, då vaccinationerna gör att fler börjar resa igen samt att husdjursägarna vuxit i antal under pandemin.
Sistnämnda har av Maja med kolleger också tidigare klarlagts på dessa sidor, vilket även omfattar det i sammanhanget eskalerande problemet med så kallade smuggelhundar.

Nu stålsätter man sig på djursjukhuset för att hantera vad som kan bli en mindre anstormning av djur i nöd eller behov av vårdande tillsyn.
Och detta alltså när resurserna är ansträngda.
Ewa Odenius, verksamhetschef, informerar gällande en problematik som växer i omfattning.
– Det utbildas för få veterinärer. De platser som finns tillgängliga är alltid hett eftertraktade, men själva volymen på utbildningen skulle behöva vara större.
– Vanligtvis har vi under sommaren veterinärer från andra länder och inte minst England. I år får vi till följd av bland annat Brexit inte tillgång till lika många som brukligt, men det stöd vi ändå får in är uppskattat, utvecklar hon.

Djursjukhusets marknadsansvariga Ewa Jonsson inflikar att veterinärutbildningen och djursjukskötarutbildningen i dag endast uppbådas på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala.
– Därför råder otroligt stor brist på veterinärer och narkoskunniga djursjukskötare. Det resulterar också i att färre kliniker har öppet helger samt kvälls- och nattetid i sommar.
Hon landar i en oundviklig konsekvens av det på flera håll hårt ansatta nuläget.
– Vi ser allvaret i situationen. Om vi inte kan ta emot så är nästa djursjukhus i Västerås, Uppsala, Stockholm, Karlstad, Göteborg, Sundsvall eller Östersund.
Chefsveterinär Maja Öhman Nyberg fortsätter på samma spår, där resurser krockar med efterfrågan och leder till potentiellt stora geografiska avstånd.
– Som djurägare behöver man vara beredd att åka längre för att få hjälp.
– Vi har ett härligt team här och alla kommer att göra sitt yttersta i sommar. Men också vår personal måste ha semester och återhämtning. Vi har samma bemanning och öppettider på djursjukhuset som tidigare somrar, men eftersom vi förväntar oss fler patienter denna sommar kommer det kunna bli väldigt tufft, understryker Maja.

Ökningen av veterinärer och djurskötare motsvarar kort sagt inte ökningen av husdjur. Ett orubbligt faktum i djursjukhusens svettiga sommarsituation.
För att maximera kapaciteten som står till buds ber djursjukhuset nu djurägarna om taktiskt tänk.
Detta för att frigöra resurser.
Ewa Odenius upplyser hussar och mattar om åtgärder värda att vidta.
– Jag vill rekommendera AniCuras app som bara är att ladda ned i telefonen. Den fungerar som andra vårdappar. Man får träffa veterinär utan tidsbokning, och sedan sker rådgivning, vård eller remiss.
Hon vidareutvecklar:
– Vi kommer sannolikt att få skjuta upp en stor del av den vård som ej är akut. Som preventiva åtgärder, hälsokontroll eller vaccinering. Ibland kommer vi kanske bara kunna göra en första bedömning, och sedan skicka vidare till annat djursjukhus.
– Vi förbereder just nu akutlistor för att ha beredskap.

Pandemins fortsatta närvaro medför ytterligare försvårande faktorer. Covid-19 innebär personaltapp då smittan och dess risker innebär att fler sjukskriver sig.
Ewa Jonsson sammanfattar sommarens prioriteter som akuta operationer och akuta vårdingrepp.
– Därför är ett tips att se över sina djurs recept innan sommaren. Har det gått mer än ett år sedan djuret besökt oss behövs en hälsokoll innan nytt får skrivas ut.
– Det kan vara svårt att få tid för detta under högsäsong, så vi rekommenderar alla att boka dessa besök så snart som möjligt.
Ställt i sin helhet tydliggörs nu ett synnerligen ojämbördigt förhållande i kapacitet kontra krav på djursjukhusen.

Sommaren står för dörren, och med den stora utmaningar både lokalt och nationellt som kan inverka negativt på djur, djurägare och er som vårdar djuren.
Hur ska det här gå till, vad vill ni framföra från er position i det hela?
– Vi hade behövt större bemanning, konstaterar Maja Öhman Nyberg.
– Förhoppningsvis kan vi hantera det här, men det kommer att bli en större utmaning än vanligt.
Hon utbyter en inkännande blick med Jonsson och Odenius varpå trion enas i en gemensam önskan inför sommarens galärpass.
– Det vi ber om är ökat tålamod och att man är redo för eventuella väntetider och avstånd. Framför allt att djurägare verkligen har förståelse för hur nuläget ser ut och söker vård i tid.

Ewa Odenius, Maja Öhman Nyberg, Ewa Jonsson samt vovvarna Zito och Chiefen. Foto: Sonny Jonasson
Facebook

ANNONS

ANNONS