ANNONS

VBU lockar lärare

LUDVIKA. Västerbergslagens Utbildningsförbund, VBU, har högst andel behöriga lärare i gymnasieskolorna i Dalarnas län.

Det visar den senaste statistiken från Skolverket som Lärarförbundet analyserat.
I december 2017 hade motsvarande 86 procent av lärarna​​ i gymnasieskolorna inom VBU lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne. Det innebär att Ludvika och Smedjebackens gymnasieskolor har den högsta lärarbehörigheten i Dalarnas län.

– Vi har nioårig skolplikt i Sverige, men i praktiken krävs det idag en gymnasieutbildning för att få ett jobb på svensk arbetsmarknad. Gymnasielärarna behöver fler behöriga kollegor att dela ansvaret med och de bästa förutsättningarna för att ta alla unga i Sverige till en gymnasieexamen, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand i en kommentar till undersökningen:
– Gymnasietiden är den tid i elevens liv då man går från barn till vuxen, blir myndig och förväntas kunna ta eget ansvar för sitt liv och sin omvärld. De lärare som eleverna möter har avgörande betydelse för deras fortsatta kunskapsresa och framtida livsval. Av de sammanlagt 41 heltidstjänsterna inom VBUs gymnasieskolor (fördelat på 60 lärare) var det 35 som hade lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Men det finns stora skillnader i lärarbehörighet bland VBU-skolorna. I VBU Smeden har 63 procent behörighet, medan VBU Högbergsskolan 2 har högst med 89 procents behörighet.
Andelen behöriga VBU-lärare ökade jämfört med året innan med 16 procentenheter, rekordhöjning i landet. I hela landet ligger lärarbehörigheten på 81 procent, vilket i stort sett samma nivå som året innan.

I december 2017 hade motsvarande 71 procent av lärarna i gymnasieskolorna i Dalarnas län lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne. Det innebär att länet har den näst lägsta lärarbehörigheten i hela landet.
Av de sammanlagt 536 heltidstjänsterna i gymnasieskolorna i Dalarnas län (fördelat på 723 lärare) var det 380 som hade lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Publicerad i Annonsbladet (Ludvika/Smedjebacken) vecka 07 2019.

Facebook

ANNONS

ANNONS