ANNONS

“Vårt mål är att locka tillbaka resenärerna och få fler än tidigare att ta bussen”, säger kollektivtrafiknämndens ordförande Christer Carlsson.
Foto: Veronica Rigtorp

“Vårt mål är att locka tillbaka resenärerna”

DALARNA. Från och med i höst ska pensionärer åka buss billigare. Det framhåller regionledningen. – Jag hoppas innerligt att coronan släppt något och att folk i högre grad vågar åka kollektivt igen, säger kollektivtrafiknämndens nytillträdde ordförande Christer Carlsson (M).

Strategin ser ut som så att ett busskort med namnet “Periodkort lågtrafik” införs från och med den 1 oktober 2021. Priset för detta ska enligt plan göra anspråk på 200 kronor per 30-dagarsperiod.
Initiativet säga vara ett led i att göra det mer attraktivt för unga och äldre resa kollektivt, och detta är alltså en åtgärd riktad i favör för personer 65 år och äldre.
Kollektivtrafiknämnden uppger vidare att periodkortet ska vara giltigt för bussresor i hela länet. Begreppet “lågtrafik” innebär att kortet gäller för resor under dygnets tidsintervall då oftast färre färdas kollektivt.
I praktiken ger detta vid hand att busskortet är giltigt vardagar 09-14 och 17-06 samt hela lördagar, söndagar och helgdagar.

Christer Carlsson utvecklar tankegångarna i regionens reserelaterade nyhet.
– När periodkortet införs till hösten hoppas jag innerligt att coronan har släppt något och att folk i högre grad vågar åka kollektivt igen.
– Vårt mål är att locka tillbaka resenärerna och få fler än tidigare att ta bussen, formulerar han i en förhoppning stadd i aspekter kring både ekonomi och miljö.
Han sammanfattar i ämnet:
– Vi anser att detta är ett mycket attraktivt erbjudande. Dessutom är det en fördel att det blir en större spridning på åkandet över dygnets alla timmar.
– Om fler ställer bilen bidrar det dessutom till mindre klimatutsläpp och en bättre miljö.

“Periodkort lågtrafik” ska enligt kollektivtrafiknämnden införas som ett test under ett års tid.
Därtill omnämner man att kortet ej blir tillgängligt för betalning via autogiro, samt att (S) och (V) inte deltog i beslutet.
I fråga om ungdomars nyttjande av kollektivtrafik meddelas att man från regionpolitiskt håll nu introducerar ett sommarkort.
Detta ska vara aktivt för perioden 1 juni-31 augusti denna sommar samt nästa. Detta till vad man anser vara ett fördelaktigt pris om 500 kronor per sommar, exklusive kortavgift.
Barn och unga i åldrarna 7-19 år omfattas av “Sommarkortet”, och detta resekort ska ge obegränsad förflyttning inom Dalarna på Tåg i Bergslagen samt Dalatrafiks bussar.
Här reserverade sig (S) och (V) mot beslutet och yrkade på att “Sommarkortet” ska vara avgiftsfritt.

Facebook

ANNONS

ANNONS