ANNONS

Vårrusetveckan siktar i år på cirka 700 deltagare. ”Vi har i dag glädjande nog redan kunnat räkna hem cirka 50 procent av detta mål. Jag är väldigt positivt överraskad att så många hakar på”, anför en glad Staffan Hillman för arrangerande Falu IK Friidrott, till höger flankerad av klubbkollegan Ulrik Mattisson.
Foto: Sonny Jonasson

Vårruset växer och sprids ut över en hel vecka

FALUN/BORLÄNGE/RÄTTVIK. Träningsglada tankegångar finner fria vägar i otypiska förutsättningar. Och sätter ånyo motion och folkhälsa i friluftsfokus. Kvinnornas populära försommarlopp ”Vårruset” är tillbaka. – I fjol pausade vi på grund av pandemin, men i år har vi hittat ett bra upplägg och gensvaret är fint, berättar projektledaren Staffan Hillman för arrangerande Falu IK Friidrott.
Årets upplaga av det uppskattade motionsruset är det fjärde totalt och som på dalamark 2021 uppbådas i Falun, Borlänge och Rättvik.
Tidigare har Falun allena varit loppets hemvist i länet, och således expanderar man nu det hela i covidrelaterad mening för att säkra bra bas för att hålla avstånd.
Sträckorna är 5 alternativt 2,5 kilometer i avseende att tilltala löpsteg med både lagom och mer laddad dagsprestanda.
Vårruset är damernas egen konditionsclou som i Falun tilldrar sig Lugnet.
Staffan Hillman informerar att årets upplägg är snarlikt det som Vasaloppet nyttjade under vinterns version av vad som benämndes ”Vasaloppsveckan”.
– Ja, vi kör ett liknande koncept för att kunna arrangera det här under säkra premisser gällande avstånd och folksamlingar.
– Vi presenterar nu ”Vårrusetveckan”, då deltagarna får genomföra loppet i egen regi på valfri dag och välja på ett antal olika banor på olika orter i Dalarna. Men man kan också välja att springa precis där man vill via den app som tagits fram, utvecklar han.
Då Vårruset är en nationell företeelse med den i Stockholm hemmahörande Marathongruppen som konceptägare, har också datumen för evenemanget skräddarsytts.
Detta i tidsmässig mening med hänseende till skiftande väder i förhållande till geografiskt läge på blågul mark.
– I Malmö, Helsingborg och Halmstad utgjorde förra veckan ”evenemangsvecka”, och sedan fortsätter arrangemanget genom landet ända upp till Luleå. Lite som en turné i folkhälsans tecken, förklarar Hillman.
Han utvecklar i fråga om just Faluns valda vecka för friskvårdsfesten på Lugnet.
– Vår känsla är att folk i Falun börjar tänka på barmarksträning strax efter påsk, innan dess är det annan vintersport och skidåkning som gäller.
Härav har man tidsstyrt Vårruset till sista veckan i maj och närmare bestämt dagarna 24-30 i almanackan.
Om vårvädervisionärer kalibrerat siktet väl kan deltagarna måhända även se fram emot tilltalande omständigheter när de saluterar stundande sommar med en strapats över stadion, skog och mark.
Staffan Hillman upplyser här gällande Falubanans sträckning på Lugnetområdet.
– Starten är inne på friidrottsstadion, sedan leder banan vidare upp bakom Åsbo och sedan ned till skidstadion, runt högskolan och förbi Scandic hotell för att slutligen ha målgången tillbaka nere på friidrottstadion.
– I Borlänge blir det snitslade banor i Mellstaområdet och i Rättvik på Jarlområdet, utvecklar han.
Evenemanget ramas vanligen in av socialt inbjudande karaktär med gemensamma kringaktiviteter och en stor eventplats uppe på Lugnet.
Men då pandemin stoppar dylika ansatser har Staffan Hillman med kollegor i stället finslipat konceptet på detaljnivå för att lyfta mervärden tillägnade Vårruset.
– Ja, vi har fått ihop ett riktigt fint utbud i år efter förutsättningarna. Anmäler man sex personer bildas då ett lag och man får en fin picknickpåse.
– Varje deltagare får också en presentbox med produkter från loppets samarbetspartners, och däribland en specialframtagen träningsapp. Den har Marathongruppen investerat mycket pengar i att utveckla, redogör Staffan för vad som kan utgöra en tillgång och uppmuntra till fortsatta träningsäventyr också efter Vårrusetveckan.
I anslutning till pandemins påbud vidtar man som nämnts flertalet åtgärder för att underlätta hälsosamt avstånd i fråga om både meter och löpardagar.
Funktionärerna, i antal cirka 10 per dag i stället för som vid tidigare lopp 100 på en enda evenemangsdag, fokuserar på deltagarservice och ser till att det inte blir för trångt i leden.
Projektledare Staffan Hillman konstaterar i ödmjukt positiva tongångar den till dags dato registrerade responsen som mycket god.
Loppet lockar ett så kallat vanligt år cirka 1 500 deltagare.
Till följd av ett prövande utgångsläge siktar arrangörerna 2021 på cirka 700 deltagare.
Staffan Hillman:
– Vi har i dag glädjande nog redan kunnat räkna hem cirka 50 procent av detta mål. Jag är väldigt positivt överraskad att så många hakar på. Han utvecklar:
– Vi pushar lite extra för loppet nu. Vår inställning grundas i en vilja och övertygelse att träning under roliga former ska kunna ske trots nuläget i en pandemi.
Staffan sammanfattar med ett varv i motionsidrottens själva kärnverksamhet, där Vårruset utgör förmedlare av genuina föresatser i stärkande motiv.
Och loppet presenterar här en upplyftande nyhet.
– Vi gör det här i syfte att främja folkhälsan, det känns viktigt för oss. Det här är även första året som anmälan kan bekostas via friskvårdsbidraget, vilket kan vara en uppmuntran till företag att ytterligare investera i just friskvård och personalhälsa.

Staffan Hillman och Ulrik Mattisson, Falu IK Friidrott. Foto: Sonny Jonasson


Fakta – Vårruset 2021 i Dalarna

❚ När: 24-30 maj
❚ Var: Falun, Borlänge och
Rättvik
❚ Anmälan och mer information: varruset.se
Frågor skickas till faluik@telia.com
Facebook

ANNONS

ANNONS