ANNONS

Anna-Carin Peth, avgående vice vd och verksamhetschef, Lars Perers, styrelseordförande fram till mars/april, Jan Willner, avgående vd samt Marie-Louise Albertsson och Marcus Carlsson som blir nya ägare för Avestahälsan från januari 2019.
Foto: Rebecca Linder

Välmående företag i ny regi

AVESTA. Avestahälsan har nu fått nya ägare i form av Marie-Louise Albertsson och Marcus Carlsson, som tidigare arbetat som chefer på Avesta lasarett.

– Självklart har vi idéer om hur vi ska utveckla och kanske även utvidga verksamheten mer, säger Marie-Louise Albertsson.
Avestahälsan startade sin verksamhet redan 1972, då det första styrelsemötet hölls. Företagshälsovård startades upp.

1992 kom Jan Willner in i verksamheten som vd och året efter så fick de ändra hela sin organisation och börja sälja in sina tjänster mer aktivt till företagen. Detta eftersom det statliga bidraget på 30 procent för hälsovård till företag slopades.
– Genom detta så klarade vi vår verksamhet, medan många andra företag som sysslade med företagshälsovård fick lägga ner och avskeda folk, berättar Jan Willner.
Samtidigt så införde de även sjukvård eftersom detta var något som efterfrågades bland deras kunder. I början hade de 19 företag anslutna. Idag har detta vuxit till 180 företag och 4700 personer.

2009 blev företaget personalägt och 2012 utökade de med ett nytt bolag för primärvård. De startade alltså en privat vårdcentral. Vid starten hade de 660 listade och idag har de 6700.
– Vi är ensamma i Dalarna om att bedriva både företagshälsovård och vårdcentral och under dessa sista år så har vi fyrdubblat antalet anställda inom koncernen, berättar Anna-Carin Peth, avgående vice vd och verksamhetsansvarig.

Att koncernen nu bytt ägare har att göra med att Jan Willner och Anna-Carin Peth går i pension. De tillsammans med övriga 17 ägare väljer att sälja till Marie-Louise Albertsson och Marcus Carlsson som tidigare arbetat som chefer på Avesta lasarett.
– Vi har alltid värnat om det lokala och att ha en bra personalpolitik. 8 av 9 beslut har vi tagit på personalmöten istället för i styrelserummet, framhåller Jan Willner.

Sedan 1 januari upplöstes den tidigare ägarformen och Marie-Louise Albertsson och Marcus Carlsson har nu tagit över rodret. Detta efter ganska lång tid av diskussioner och där det ganska snart stod klart att de har likadana visioner och tankar kring den nära vården och hur den ska jobba och samarbeta för att utvecklas och bli bättre.
– Intentionerna är samma, vi tänker likadant. Har man en välmående personal mår också patienterna bra, säger Marcus Carlsson.

Publicerad i Annonsbladet (Avesta/Norberg) vecka 02 2018.

Facebook

ANNONS

ANNONS