ANNONS

Kommunen ser ett ökat behov av högstadieplatser, och nu har barn- och utbildningsnämnden klubbat beslut att skapa ytterligare 90 av dessa på Västra skolan.
Foto: Sonny Jonasson/Arkiv

Väldiga “Västra” växer med 90 platser

FALUN Västra skolan får minst 90 nya högstadieplatser. Anledningen är att kommunen ser ökad efterfrågan. Utrymme hittas i redan existerande lokaler.

– Vilket i sin tur innebär att det kommer att kunna göras relativt snabbt och kostnadseffektivt, upplyser Björn Ljungqvist (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Falu kommun meddelar alltså att man nu ämnar säkra cirka 90 nya högstadieplatser vid Västra skolan.
Man bedömer behovet av just högstadieplatser i centrala Falun som stort under de kommande åren, och därav klubbades nämnda beslut vid barn- och utbildningsnämndens senaste sittning.

Den för Falun klassiska, högresta tillika slottsliknande Västra skolan, beskrivs uppbära faciliteter som på tämligen kort tid ska kunna inhysa nya högstadieelever.
Björn Ljungqvist informerar via falun.se gällande detta färska dekret.
– Platserna skapas i befintliga lokaler, vilket i sin tur innebär att det kommer att kunna göras relativt snabbt och kostnadseffektivt.

I dag nyttjas lokalerna av Centrum för flerspråkighet som skapades för att möta utmaningar Falun ställdes inför efter den stora flyktingtillströmningen 2015, i form av introduktion av nyanlända barn.
Björn Ljungqvist utvecklar i frågan:
– I dag ansvarar man även för modersmålsundervisningen.
– Eftersom situationen ser annorlunda ut i dag jämfört med 2015, har nämnden beställt en utredning av hur CF:s verksamhet och kompetens ska organiseras för att möta dagens och framtidens utmaningar.

Nämnden fattade vid samma sammanträde även beslut att avveckla den tillfälliga paviljongförskolan i anslutning till Gruvrisskolan.
Detta planeras ske senast den 31 juli 2022.
– Beslutet innefattar också att förskolan Guldstigen ska moderniseras och byggas ut med sex platser, samt att vi skapar 24 nya förskoleplatser i förskolan Tingsvägen, där det i dag är en fritidsgård.
– Tillfälliga lokaler är smidiga lösningar för akuta behov, men är väldigt dyra. Förändringen innebär att nämnden förväntas spara, och omfördela, cirka 3 miljoner kronor per år, förklarar Björn Ljungqvist.

Därtill ska man utföra fördjupad utredning om flytt av nattförskolan, som i dag återfinns på Kvarnberget och närmare bestämt Ugglevägen. Ny hemvist för “nattis” kan vid en eventuell flytt bli förskolan Manhem belägen i hörnet Svärdsjögatan/Värdshusvägen på Lustigknopp.

Björn Ljungqvist avrundar med en liten lägesrapport rörande den stora och flitigt diskuterade skolstrukturutredningen i Falun.
– Förvaltningen har redovisat svaren på de tilläggsyrkanden som beställdes av nämnden i juni.
– I och med detta ligger skolstrukturutredningen som helhet ”på bordet” för vidare politisk behandling.

Facebook

ANNONS

ANNONS