ANNONS

Efter lång tids ökad förekomst av hot, aggressivt bemötande och fysiska konfrontationer införs nu överfallslarm för Aimo Parks medarbetare. “Vid hotfull situation eller konfrontation kommer larmet att nyttjas”, säger Aimo Parks områdeschef Patrik Albanus.
Foto: Sonny Jonasson

Våld och hot mot p-vakter växande problem i Falun

FALUN. Verbala hotelser och aggressivt bemötande. Fysiska konfrontationer som blir rättssak. En eskalerande negativ trend som vittnar om vådlig arbetsmiljö för Aimo Parks p-vakter. Nu inför man överfallslarm. – Larmen är direktkopplade till polisen, betonar Patrik Albanus som är områdeschef för parkeringsbolaget.

Larmen i fråga är redan nu i drift och alltså direktlänkade till polisen.
Om hotfull situation uppstår aktiverar parkeringsvakten larmet och polisen kan genast notera vad som pågår.
– Våra medarbetare kommer inte att trycka på larmet bara av en nedsättande kommentar, nyanserar Patrik Albanus.
Men understryker:
– Vid en påtagligt hotfull situation eller där konfrontation uppstår kommer larmet att nyttjas. Polisen lyssnar så att säga live, och kommer att rycka ut. Vi har haft lägen där polisen varit väldigt snabbt på plats, framhåller Patrik.

Falu P och dess vd Patricia Wallin Grenhagen beklagar utvecklingen och upplyser även att larmen nu ingår i varje parkeringsvakts vardagliga utrustning.
Något som beskrivs gälla för hela länet.
Larmens tekniska identitet bär fabrikatet Scandinavian Radio Technology (SRT), och när larmet aktiveras får alltså polisen vetskap om parkeringsvaktens position och namn.
Röstsamtal startas mellan parkeringsvakt och operatör hos polisen, varpå också utryckning sker.
– Ledsamt att vi nått den punkt i vårt samhälle då larm krävs för att parkeringsvakterna tryggt ska kunna utföra sina arbeten, säger en bekymrad Patricia Wallin Grenhagen.

Områdeschefen Patrik Albanus konstaterar att den nya och tilltänkt tryggande åtgärden totalt omfattar cirka 20-talet medarbetare.
Därtill att många incidenter över tid skapat en för företagets anställda olustig arbetsmiljö som nu således föranleder tämligen drastiska åthävor.
– Vi har haft incidenter som fått rättsligt efterspel, suckar Patrik och nämner händelser i bland annat Falun, Borlänge och Mora.
Fysiska påhopp, knytnävar drämda i p-vaktens bil, kränkningar, stenkastning och mängder av hotelser har de senaste åren renderat i ett dagsläge som beskrivs som allt annat än önskvärt.
– Securitas-vakter bär larm, men vi är såvitt jag vet första parkeringsbolag i Dalarna att behöva vidta dessa åtgärder för våra medarbetares säkerhet, förklarar Patrik.

Och fortsätter:
– Vi har fört diskussioner en längre tid, och nu har den här oroväckande utvecklingen ånyo aktualiserat frågan och vi väljer att införa överfallslarm för våra parkeringsvakter.
Han beskriver också bilden av själva förövarna som splittrad, där de som hotar och attackerar parkeringsvakter utgör ett tvärsnitt av gemene invånare.
– Ja, det är individer med alla möjliga egenskaper och bakgrund, det finns inget mönster som återkommer. Från ungdomsålder till 60-plus, suckar Patrik Albanus åt en för Falun och Dalarna dyster samhällstrend.
I faktarutan nedan inflikar Falu P AB ett klargörande gällande struktur och strategi för parkeringsbolaget.

SRT-larm på p-vakt. Foto: Falu P AB

Aimo Park i Falun
▪ Bevakningen i Falun är baserad på arbetad tid och Aimo Park får ingenting av de avgifter och anmärkningar som ställs ut.
▪ AIMO Park arbetar på uppdrag åt som samordnar bevakning för ca 12 500 parkeringsplatser i Falun.
▪ Samordningen omfattar kommunala och flera privata fastighetsägares parkeringsplatser i Falun.
▪ Samma bevakningspolicy på alla parkeringsplatser och samma betalsätt gäller.
▪ Regler samt parkeringsavgifter hjälper till att reglera tillgängligheten så att det helst alltid skall finnas en ledig parkeringsplats där man behöver parkera.
(Källa: Falu P AB)

Facebook

ANNONS

ANNONS