ANNONS

Kommunstyrelsen bifaller S-kvinnor i Faluns motion om våld i nära relationer, vilket resulterar i att ärendet ska tas upp i kommunfullmäktige.
Foto: Sonny Jonasson

Våld i nära relationer: “Ett samhällsproblem som består”

FALUN. Kommunstyrelsen meddelar att man backar upp S-kvinnor i Faluns motion om våld i nära relationer. Vilket innebär att ärendet tas upp i kommunfullmäktige. – Att motionen tas upp i fullmäktige gör att det finns förutsättningar för att en handlingsplan utarbetas på området våld i nära relationer som inkluderar hedersrelaterat våld, säger Susanne Norberg (S) i ett pressmeddelande.

S-kvinnor i Falun betonar nu aktuella motion som viktig och en följd av fokusområden som identifierades inför internationella kvinnodagen.
Anna Strindberg-Lennhed (S) ersättare i kommunstyrelsen, förklarar.
– Det här är andra året i rad som vi på den internationella kvinnodagen valt att fokusera på våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor.
– Tyvärr har vi skäl att återkomma till denna fråga då det är ett samhällsproblem som består. Och som vi befarar, utifrån Kvinnojourens stödsamtal under 2020, är ett växande problem till följd av pandemin, utvecklar hon.

Man meddelar att S-kvinnor i Dalarna under 2020 genomfört en undersökning av dalakommunernas arbete gällande våld i nära relationer.
Däribland har man granskat huruvida kommunerna uppbådar en handlingsplan mot våld i nära relationer.
Vilket det visar sig ej finnas i Falun.

Susanne Norberg, ledamot i kommunstyrelsen, välkomnar att det hela nu ska behandlas på högsta ort i Falun.
– Nu kommer vår motion upp i fullmäktige. Vi identifierade behovet, agerade och vann gehör för vår motion. Vi är flera S-kvinnor som är ledamöter i Faluns kommunfullmäktige och det gläder oss att det nu finns stöd för vår motion i processen.
Hon fortsätter:
– Att motionen tas upp i fullmäktige gör att det finns förutsättningar för att en handlingsplan utarbetas på området våld i nära relationer som inkluderar hedersrelaterat våld. Att det möjliggör ett beslut som stödjer en långsiktig finansiering för Kvinnojouren i Falun.

Facebook

ANNONS

ANNONS