ANNONS

“Centrum står inför stora förändringar, med till exempel Högskolan som flyttar in”, säger Ulf Liljeberg, trafikplanerare på plan- och markkontoret, Borlänge kommun
Foto: Veronica Rigtorp

Utveckling och visioner för Borlänge centrum

BORLÄNGE. Högskolan planerar att flytta in i Liljanhuset 2022 och flera byggprojekt planeras centralt. Nya parkeringstaxor diskuteras också vid träffen. – Vi behöver skapa en trevlig stadsmiljö när förtätning sker då fler bor och arbetar i stadskärnan, säger trafikplanerare Ulf Liljeberg

Med anledning av visioner och utvecklingsplaner för centrum hade näringslivsenheten bjudit in näringsidkarna i kommunen till öppet hus på Cospace i Bragegallerian.
Där hade flera av kommunens företrädare samlats bland annat kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Borlänge Jan Bohman, (S), ordförande samhällsbyggnadsnämnden Ronny Beyer,(S), näringslivschef Per Sjölander och trafikplanerare Ulf Liljegren.
Bakgrunden till detta är att få till en tillgänglig och trevlig stadsmiljö nu när flera stora utvecklingsprojekt är planerade centralt och kommunen behöver säkerställa fortsatt goda förutsättningar för en tillgänglig stadskärna som samtidigt innebär en trevlig stadsmiljö och fungerande trafiksituation.

Skybar och skrapa i centrum är en av visionerna.

Tillsammans med medborgarna hoppas man kunna skapa en hållbar stadsmiljö och fungerande trafiksituation.
– Centrum står inför stora förändringar, med till exempel Högskolan som flyttar in, vilket ställer krav på centrum med höga flöden av människor. Vilket i sin tur kan bli positivt och främja näringslivet i centrum, säger trafikplanerare Ulf Liljeberg, som jobbat med frågan på plan- och markkontoret i kommunen, och fortsätter:
– Vi behöver skapa en trevlig stadsmiljö när förtätning sker då fler bor och arbetar i stadskärnan. För att möta detta är parkeringarna en del av förtätningen. Exempelvis ska det byggas bostäder på Maximtorget.
För att lösa parkeringsfrågan pratar Ulf om mobilitetshubbar, som förenklat skulle kunna förklaras som parkeringshus med cykelparkering, bilpooler och kanske näringslivsverksamhet som exempelvis en kiosk.
Genom dessa kan de som bor i centrum blir tillgodosedda med parkeringsplatsers genom hyra eller köpa en plats.
Det kan även vara attraktivt för de som vill bygga i centrum, så krav byggherrarna har på parkeringsmöjligheter löses genom att hyra/köpa platser i hubbarna.

Speciella cykelgarage är en del i Borlängevisionen.

Ulf Liljegren hoppas också på att genom hubbarna få mer cirkulation på parkörerna.
– Allt detta är i ett tidigt skede och vi är nu ute och har dialog och skapar underlag till att fatta beslut om.
Hubbarna är också yteffektiva. Genom dessa ser plan och mark att man kan lyfta bort fler parkeringsplatser, till parkeringsplatser med lågbeläggning.

Man ska också kunna styra parkörerna genom att reglera parkeringstaxorna genom att:
1) styra dessa till de större anläggningarna
2) styra till framtida hubbar om sådana beslutas.

Det kommer i förslaget till beslut att finnas två zoner:
1) stadskärnan
2) centrum i övrigt

Det kommer då att vara en differentiering mellan taxorna för att styra parkörerna till lediga p-platser.
Vilka nivåer som diskuteras kommer att kompletteras i utredningen.
– Oavsett p-avgifterna så har handeln flyttat utanför centrum. Vi jobbar med frågan men styr den inte, det är marknaden som styr.
– Vi kan inte fatta beslut utan att ha dialog, den är viktig. När frågan blev så kontroversiell så kan jag ju inte sitta och besluta i frågan dagen innan vi ska ha en dialog om den, konstaterar Jan Bohman, när han hör att ämnet p-avgifter berörs.
– Inget är skrivit i sten. Vi är nu i ett tidigt skede, det är mer en vision över hur vi ska möta behoven, förtydligar Ulf Liljegren.

Det finns ett ökat tryck på alternativ till bilen, där mer kollektivtrafik har framförts som önskemål.
– Vi vill ha grönare och mer attraktiva mötesplatser. Vi har för mycket hårda ytor, vi måste bygga för att få fler mjuka ytor, och då slår vi liksom två flugor i en smäll, då mjuka ytor lättare hanterar stora mängder vatten.
Som en del av hanteringen av klimatförändringarna häftiga regn, kanske ska tilläggas.

Facebook

ANNONS

ANNONS