ANNONS

Falu kommuns ungdomsstödjare är en fyrhövdad resurs tillägnad stadens tonåringar. “Vi har ju det här jobbet för att vi vill hjälpa dem som är i behov av och önskar hjälp”, berättar Marita Lindén. Från vänster ses Ender, Lovisa, Marita, Tony.
Foto: Sonny Jonasson

Ungdomsstödjarna i Falun: “Har det här jobbet för att vi vill hjälpa”

FALUN Ledordet är närvaro, metoden är mänsklig. Att finnas där det händer, när det händer. Bland dem som händer. Sedan 2017 är Ungdomsstödjarna tonåringars ventil, resurs och bollplank.

– Oftast vill de unga bara ha någon att prata med. Om att känna sig ensam, att man har det tufft hemma, berättar ungdomsstödjaren Marita Lindén.

I samklang med tre kollegor är Marita en betydelsefull tillgång för många av Faluns unga.
Den turbulens och trixiga tillvaro tonåringar tampas med tar sig uttryck på såväl hemmaplan som neutral plan.
På stan, i skolan.
– I vår yrkesroll träffar vi ofta ungdomarna på stan, och vanligtvis också i skolan.
– Men till följd av pandemin har vi ej fått gå in på alla grundskolor under våren och det blir nog likadant under hösten. Men skolgården är också ett bra forum att mötas, förklarar Marita Lindén.

Vid sidan av den kontaktyta kvartetten har med ungdomarna på stan och i skolan, kommer inte sällan förfrågningar och önskan om stöttning via Instagram.
– Det handlar oftast om att man bara önskar ha någon att prata med. Om problem, om att känna sig ensam, om att ha det tufft hemma.
Marita, Ender, Tony och Lovisa får via sitt uppdrag en tämligen bra radar för det övergripande klimatet bland primära målgruppen 13-19 år.

Maritas betraktelse är i dagsläget stadd i ett halvår av ickeordinära förutsättningar och samhällsåtgärder.
Vilket i viss mån gör nu rådande stämning och strömningar bland kommunens tonåringar aningen svårbedömd.
– Känslan vi får är att det är överlag ganska lugnt.
– Det förekommer dock en hel del narkotika, och det är jättesvårt att bedöma helheten just utifrån det faktum att gymnasiet stängde under våren. Vi får nog se närmare nu när skolorna dragit i gång, spår Marita.

Styrkan i kvartettens taktik är den ofta omedelbara närvaron. Lindén vidimerar att de ungas frågetecken är av brådskande natur, att de söker stöd och vill ha respons snabbt.
– Så är det när man är ung, kanske i synnerhet om man upplever problem. “Det ska vara nu, annars får det vara”, återger Marita den direkthet som kan prägla tonåringarnas dilemman.
– Det är enkelt att träffa oss. Vi är rörliga. Och i de fall vi inte kan svara dem på momangen så finns vi ofta tillgängliga senast dagen efter.

Ungdomsstödjarna, som i komplement till fysiskt format på gator och torg också håller hög aktivitet på sociala medier, är ett projekt.
Innan årsskiftet avgörs huruvida det ska förlängas eller bli en permanent funktion.
– Det stämmer, vår projekttid löper fram till och med nyår då kommunen ska fatta beslut, bekräftar Marita Lindén.
Varpå hon kliver in i en ungdomsstödjares innersta kraftkälla. Där insikt leder till avsikt att vilja stötta, och att värdet är av medmänsklig karaktär.
– Vi har ju det här jobbet för att vi vill hjälpa dem som är i behov av och önskar hjälp.

Om ni som hjälper själva behöver stöd i arbetet och som individer?
– Det gör vi nog lite olika utifrån hur vi är som personer.
– Men vi har regelbundna avstämningsmöten, bra dialog med vår chef och framför allt pratar vi väldigt mycket med varandra, säger Marita Lindén.

Facebook

ANNONS

ANNONS